Dnes je zbierka seminár.

pondelok 23. septembra bude výnimočne po večernej sv. liturgii nácvik zboru.

27. – 29. septembra 2013 sa uskutoční modlitbové trojdnie modlitieb matiek v gréckokatolíckom Chráme Povýšenia sv. kríža na Sekčove o 16:30 hod.

Stretnutie miništrantov bude sobotu 28. septembra o 14:00 hod. tu v chráme.

V tú istú sobotu 28. septembra sa pomodlíme po večernej sv. liturgii Novénu k Matke Ustavičnej pomoci. Svoje poďakovania a prosby môžete odovzdať  počas celého týždňa do pripravených košíkov.

V našej farnosti vzniká skautský oddiel v rámci Federácie skautov Európy, preto pozývame všetkých chlapcov a dievčatá vo veku 11 a viac rokov, aby sa nahlásili v sakristii chrámu alebo aby ich nahlásili ich rodičia. Nahlásiť sa môžete do konca septembra.

V piatok pozývame deti, hlavne prvoprijímajúce, na detskú sv. liturgiu o 17:30 hod. Po nej bude stretnutie speváckeho krúžku.

Do konca septembra sa môžu nahlásiť za členov CVČ Juskova Voľa mladí vo veku od 15 do 25 rokov vrátane. Výhodou členstva sú zľavnené víkendové pobyty.

Dnes večer nebude stretko mladých stredo, vysokoškolákov a pracujúcich. Podobne nebude ani každodenná večiereň o 18:15 hod. a adorácia o 19:00 hod.

Od 11. októbra budú prebiehať pravidelné stretnutia prvoprijímajúcich detí. Prosíme rodičov, aby v sakristii chrámu nahlasovali svoje deti na prvé sv. prijímanie.

Prosíme tých, ktorí sa chcú dať pokrstiť alebo doplniť si sviatosti, aby sa nahlasovali v sakristii chrámu do konca septembra 2013.

Vyšlo nové číslo Informátora. Môžete si ho vyzdvihnúť vzadu na stolíku.

Dary na chrám:

Z krstu 50,-€
Bohuznáma 40,-€

Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.