Dnes je zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Účelom zbierky je pokryť nevyhnutné prevádzkové náklady a aktivity Školského úradu, katechetického úradu a oblastných katechetických stredísk Prešovskej archieparchie a tiež finančne pomáhať cirkevným školám pri zaisťovaní náboženskej a mravnej výchovy detí a mládeže. Cirkevné školy sú založené na kresťanských princípoch. Vo svojom pôsobení zdôrazňujú prepojenie vzdelávacej a výchovnej zložky, usilujú o rozvoj žiakov a študentov nielen po intelektuálnej stránke, ale aj duchovnej.

Vo štvrtok 15. augusta máme prikázaný sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 hod. a popoludní o 16:30 a 18:00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie.

Budúcu sobotu a nedeľu 17. – 18. augusta sa uskutoční v Ľutine naša najväčšia archieparchiálna odpustová slávnosť. Záujemcovia na autobus v nedeľu sa môžu hlásiť v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 2€ avšak čím skôr. Podrobný program púte nájdete na plagáte v zadnej časti chrámu.

Pred blížiacim sa začiatkom nového školského roka 2013/2014 chceme pozvať všetky deti a mladých z našej farnosti, aby sa zapojili do krúžkov, konkrétne speváckeho a miništrantského. Môžete tak urobiť v sakristii chrámu do konca augusta. Podrobnosti o mieste a čase stretiek vás budeme včas informovať.

Oznamujeme vám, že sme dali namaľovať Obraz Božieho milosrdenstva pre náš chrám. Mal by byť hotový v najbližších dňoch. Kto by chcel prispieť svojím darom na tento obraz, môže tak urobiť v sakristii chrámu kedykoľvek pred alebo po sv. liturgii alebo vhodením svojho daru do krabice pri odchode z chrámu po nedeľných sv. liturgiách.

Dnes večer sa stretneme na modlitbe každodennej večierne o 18:15 hod. a eucharistickej adorácii o 19:00 hod.