Od piatka 10. mája až do soboty 18. mája sa pri večerných sv. liturgiách modlíme, ako prípravu na sviatok Turíc – Zostúpenia Svätého Ducha Akatist k Svätému Duchu.

Pozývame vás na premiéru muzikálu Veľkomoravské noviny, ktorý sa realizuje pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča zajtra, 13. mája 2013 o 17.00 hod. v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.

Dnešná druhá májová nedeľa je už tradične sviatkom všetkých mamičiek. Preto chceme pozvať všetky mamky našej farnosti na detskú sv. liturgiu v piatok 17. mája, kde vám chceme krátkym programom poďakovať za to, že vás máme.

V piatok 17. mája po detskej sv. liturgii bude aj nácvik nášho speváckeho zboru Hlahol.

Sobota 18. mája je posledná (piata) zádušná sobota v tomto roku. Sv. liturgia za zosnulých
zapísaných v Knihe hramôt bude ráno o 6.30 hod.

Nedeľa 19. mája je zároveň sviatkom Sošestvija – Zostúpenia Svätého Ducha. Sv. liturgie
budú v riadnom čase o 8.00 hod. a 10.00 hod. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie.

Srdečne pozývame všetkých na 4. Metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2013. Bližší program púte nájdete vzadu na nástenke.

Dnešnú nedeľu 12. mája je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na podporu katolíckych masmédií (TV Lux, Rádio Lumen, a ostatných katolíckých periodík ).

V sakristii je nové číslo Slova (10), predplatitelia si ho tam môžu vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Popoludňajší program: 18.15 Večiereň 19.00 Eucharistická poklona