Nácvik chrámového zboru bude v stredu 15. januára po večernej sv. liturgii.

V piatok 17. januára sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben k bl. Gojdičovi. V tento deň je voľnica.

Pozývame mladých našej farnosti vo veku 9 – 30 rokov na víkendovku v Juskovej Voli v termíne 24. – 26. január 2014. Pre všetkých je cena pobytu 15,-€. Záujemcovia nech sa hlásia už iba dnes v sakristii.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov v Prešove oznamuje, že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 14.1.2014 o 17,00 hod. v Katolíckom kruhu, na Jarkovej 77 v Prešove. Toto stretnutie sa uskutoční pri príležitosti 1. výročia založenia Hnutia a budeme ďakovať za uplynulý rok, povieme si svoje dojmy, pripomienky a naplánujeme témy na celý rok.

V sakristii sú kalendáre a podielové knihy Spolku sv. Cyrila a Metoda. Členovia si ich môžu kedykoľvek vyzdvihnúť.

Prispieť na Dobrú novinu môžete v sakristii do konca januára 2014.

Dnes večer bude každodenná večiereň o 18:15 hod. a adorácia pred Eucharistiou o 19:00 hod.

Zbierka pri jasličkách bola vo výške 238,44,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.