Farský informátor

 • 2018/08 – Ježiš, odborník na ľudské trápenie

  V jednej uzavretej miestnosti sa nachádzalo päť gitár, ktoré žili svojím obvyklým životom. Raz vošiel do miestnosti mladý muž, vzal do ruky jednu gitaru a začal ju ladiť. Niektoré
  struny pritom naťahoval a iné povoľoval. Bola to namáhavá práca, pri ktorej gitara nariekala bolesťou. Jednej sa podarilo schovať sa za kreslo. Muž, ktorý gitary ladil, nebral
  ohľad na ich nariekanie, prechádzal od jednej gitary k druhej a ladil ich. Priťahoval a povoľoval struny a tak ich všetky postupne naladil. Nevšimol si však schovanú gitaru. Potom z miestnosti odišiel a zanechal v nej štyri naladené gitary a jednu rozladenú.
  Jedného dňa vstúpili do miestnosti muzikanti, aby vzali gitary na koncert. Vyskúšali ich a zistili, že štyri naladené gitary vydávajú prekrásny zvuk. Ale keď vzal muzikant do ruky
  piatu gitaru, počul príšerný zvuk podobný žabiemu kvákaniu. A tak nechal gitaru bokom. Rozladenej gitary sa zmocnila hlboká depresia a začala nariekať nad svojím osudom: „Ach, ja nešťastná, som jediná, ktorú vynechali. Celý svoj život som bola nešťastná, vždy ma iba odmietali a odstrkovali.“ A reptala na každého, pretože k nej boli všetci zlí. Toto by mohli byť slová, ktoré by sme mohli vložiť do úst ochrnutého z dnešného evanjelia. Sám vraví: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ (Jn 5, 7) Možno by mal mať právo byť nahnevaným a pesimistickým. Veď bol chorý už tridsaťosem rokov. Tridsaťosem rokov nevie, čo je to chodiť. Nepozná silu uzdravenia. Vidí okolo seba ľudí, ktorí prichádzajú chorí a odchádzajú uzdravení. Rok čo rok tá istá situácia. A trvá to už tak dlho. Do tejto situácie prichádza Kristus, ktorý si ho všíma a vraví mu: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Jn 5,
  8) A ochrnutý zrazu ochrnutým nebol. Zázračne ozdravel. Nepotreboval vodu, nepotreboval iného človeka. Stačil mu sám Ježiš. Drahý brat a drahá sestra, sám
  Kristus by mal stačiť na všetky naše situácie, ktoré prežívame. Sám Kristus chce vstúpiť do našich životov, aby nám povedal, aby sme vstali a zanechali svoje choroby či beznádeje.
  Sám Kristus dnes skrze tohto ochrnutého hovorí, že On má moc nad akúkoľvek inú moc.  Je to moc jeho slova. Sám Kristus prichádza, aby nás naladil a nádherne rozozvučal. Občas
  sa však zvykneme schovávať, lebo sa bojíme, že „ladenie“ bude bolestivé. Môžeme byť naladenou gitarou v rukách odborníka, ale môžeme byť aj gitarou, ktorá vydáva žalostné
  zvuky a schováva sa za kreslo. Môžeme byť gitarou v rukách Pána, nášho odborníka – ladiča, ktorý nám občas spôsobí bolesť až k slzám. Možno si neuvedomujeme, že toto utrpenie si Pán – ladič nepraje, ale že je preňho len prostriedkom k tomu, aby sme
  vydávali harmonické zvuky.

  Stiahnite si tento farský informátor (PDF)

rozdelovac011

Archív starších farských informátorov:

2017/16 – Poklad blízko každého z nás

( , sep 9, 2017 , Farský informátor )

Kedysi dávno žil v jednej veľmi vzdialenej dedine mladý muž. Bol nesmierne chudobný, nemal prácu a žil v polorozpadnutej chatrči za dedinou. Raz v noci sa mu sníval sen – v odľahlom meste, ktoré poznal, uvidel pod mostom zakopaný obrovský poklad. Keď sa prebudil, vzal motyku a vydal sa na cestu. Išiel mnoho kilometrov a prešiel veľa krajín, až jedného dňa konečne došiel do mesta, ktoré poznal zo sna. V tom meste našiel most, o ktorom sa mu snívalo. Počkal, kým sa zotmelo, a začal kopať. Pracoval bez...

Čítajte viac

2017/15 – Slovo, ktoré má moc zmeniť môj život

( , sep 2, 2017 , Farský informátor )

Štatistiky hovoria veľmi jasne, že novoročné predsavzatia nefungujú! Polovica z tých, ktorí si predsavzatia dávajú, zlyhajú do konca januára a 9 z 10 sa vzdajú do konca marca. Nechceme potvrdzovať štatistiky. Chceme žiť svoj život naplno tak ako nám ho ponúka Boh. K tomu nám dáva svoje slovo, slovo, ktoré má moc zmeniť náš život. Ale prečo ho vlastne potrebujeme meniť? Pretože náš život môže byť jednoduchší. Počas roka sme plní povinností. Mnohí z nás odpovedajú na otázku “Ako sa darí?” tak,...

Čítajte viac

2017/14 – Výnimočný čas strávený na púťach

( , sep 2, 2017 , Farský informátor )

Keď nastal čas letných prázdnin, pre našu rodinu to znamenalo len jedno, že pomaly každý víkend až do septembra strávime na nejakej odpustovej slávnosti blízkeho pútnickeho miesta. V okolí ich nebolo málo: Malá Poľana, Buková Hôrka, Krásny Brod a samozrejme Litmanová a Ľutina. Na niektoré miesta sme putovali i viackrát. Takéto sú moje spomienky na detstvo. Putovanie malo svoj zmysel. Nebol to stratený čas. Ku každému miestu som mal iný vzťah. No všade som sa tešil na stretnutie s priateľmi a že budem môcť...

Čítajte viac

2017/13 – Originálny oddych

( , júl 4, 2017 , Farský informátor )

Drahí priatelia, začal sa čas oddychu. V týchto prázdninových dňoch sa mnohí z nás vydajú na rôzne dovolenky, na zaslúžený oddych niekde k moru alebo do hôr či na chalupu. Každého z nás láka niečo iné. Sme originálni! Celý tento čas bude poznačený mnohými stretnutiami. Nech je pri tomto našom aktívnom oddychu originálna aj naša viera, ktorá môže každú chvíľu pretaviť na stretnutie s Kristom v blížnych, ktorých stretneme. Kiežby každý odchádzal zo stretnutia s nami oslovený životom lásky a...

Čítajte viac

2017/12 – O dvoch zrkadlách

( , jún 17, 2017 , Farský informátor )

Raz si diabol vymyslel hru, aby sa pobavil. Vytvoril diabolské zrkadlo, ktoré malo kúzelnú moc: čo bolo krásne a dobré, to sa v ňom zdalo úbohé a k ničomu, zatiaľ to, čo bolo zlé a škaredé, sa zveličilo a ukázalo sa to príťažlivé. Diabol sa so svojím strašným zrkadlom vydal na cestu do všetkých končín sveta. A všetci, ktorí sa pozreli do toho zrkadla, zachveli sa. Každá vec sa v ňom javila znetvorená a všetko bolo škaredé. Zlomyseľník sa tým veľmi bavil. Čím boli veci odpornejšie, tým viac sa mu...

Čítajte viac

2017/11 – Svätý Duch – Boh pôsobiaci v nás

( , jún 10, 2017 , Farský informátor )

Svätý Duch – Boh pôsobiaci v nás. Týmito slovami označil Svätého Ducha pápež František. Nám neostáva nič iné, iba s ním súhlasiť. Svätý Duch ako tretia Božská osoba v nás skutočne pôsobí. Nie je to „iba niečo“. Nie je akousi nehmatateľnou prítomnosťou v tomto svete, prítomný okolo nás, ktorý v nás spôsobuje krásne pocity. Svätý Duch je reálna osoba, ktorá existuje! Ako ho teda môžeme spoznať? V týchto niekoľkých riadkoch vás pozývam na stretnutie so Svätých Duchom. Sväté písmo je...

Čítajte viac

2017/10 – Zázrak či fikcia? Skutočne sa to tak stalo?

( , jún 10, 2017 , Farský informátor )

Pri oslavách 100. výročia fatimských zjavení rezonuje téma troch tajomstiev takmer na každom stretnutí venovanom tejto problematike. Vo svete sú čoraz známejšie mená troch vizionárov – detí z Fatimy – Františka, Hyacinty a Lucie. Zaiste aj vďaka ich minulotýždňovému svätorečeniu. O Fatime sa hovorí. A nielen v pozitívnom slova zmysle. Počas tohto týždňa som si prečítal zaujímavý článok, v ktorom sa píše, či zázrak, ktorý sa udial v októbri 1917 vo Fatime (tancujúce a farby meniace slnko)...

Čítajte viac

2017/09 – Posolstvo fatimských zjavení pre súčasného kresťana

( , máj 9, 2017 , Farský informátor )

Starostlivá a milujúca matka má svoje privilegované postavenie v každej rodine. Niet vari obetavejšieho človeka na svete ako milujúca matka so srdcom pripraveným nielen trpieť pre tých, ktorých miluje, ale najmä slúžiť. Takýmto nádherným srdcom, ktoré nielen trpelo, ale najmä milovalo a slúžilo svojou prítomnosťou po boku svojho Syna Ježiša Krista, sa prejavila Mária. Mária, ktorej srdce je nepoškvrnené a nakoniec zvíťazí! Takúto Matku nám dal Ježiš z kríža. Zveril nám ju nie preto, aby sme o nej iba...

Čítajte viac

2017/08 – Milosrdenstvo je zjavené v kríži a v zmŕtvychvstaní

( , apr 24, 2017 , Farský informátor )

Nachádzame sa v období slávenia sviatku Pánovho vzkriesenia – Paschy. Prežili sme 40 dní Veľkého pôstu, v ktorom sme túžili po návrate domov k Otcovi a teraz 40 dní budeme oslavovať víťazstvo Krista nad smrťou, ktorým nám otvoril brány Raja – Božieho kráľovstva. Stalo sa to vďaka tomu, že „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). My všetci, každý jeden z nás, či to chce alebo nie, či si to uvedomuje alebo...

Čítajte viac

2017/07 – Čo s kameňom?

( , apr 11, 2017 , Farský informátor )

Kameň, ktorý uzatvára hrob, je symbolom blokád, ktoré nám bránia žiť. Mnohí poznajú pocit, že na nich leží kameň a nenechá ich žiť. Možno ide o minulosť, o mnohé zranenia, ktoré nám znemožňujú vstať a ísť svojou cestou. Aj obavy nás môžu ochromiť. Niekedy nás drží ako kameň na srdci budúcnosť: máme strach z nejakého rozhovoru, skúšky, ťažkej operácie. Niekedy nás ťažia ako kameň ľudia: majú nad nami moc a v ich blízkosti nemôžeme slobodne dýchať. Obmedzujú nás. Blokujú nás....

Čítajte viac

2017/06 – Ide o lásku

( , apr 11, 2017 , Farský informátor )

Predstavte si, že by sa stretli všetci ľudia z Palestíny, ktorých Ježiš vyliečil zo slepoty a rozhodli by sa napísať knihu. Chceli by v nej vydať svedectvo o tom, ako ich Ježiš uzdravil. Jeden z uzdravených slepcov by povedal: „Ježišova technika uzdravovania je veľmi jednoduchá. Uzdravuje obyčajným slovom. Povie: Buď zdravý! a človek je uzdravený.” Druhý muž by namietal: „Nie, ja si myslím, že uzdravenie musí byť postupné. Najprv je potrebné ísť za Ježišom, on vám potrie oči blatom a pošle vás,...

Čítajte viac

2017/05 – Daj mi, čo je tvoje

( , mar 11, 2017 , Farský informátor )

Jedného dňa – bolo to na Vianoce – mal sv. Hieronym videnie. Zjavil sa mu Ježiš a obrátil sa k nemu so slovami: „Hieronym, dnes je deň mojich narodenín. Daj mi nejaký darček!” Hieronym odpovedal: „Pane, čo ti ja môžem dať? Aký dar ti môžem ponúknuť? Najväčší dar, ktorý ti môžem dať, je preklad Biblie. Vezmi si ho, vezmi si moju prácu za všetky tie roky strávené prekladaním. Som ochotný Bibliu i spáliť, spáliť celé svoje dielo.” Ale Ježiš odpovedal: „Ďakujem ti, Hieronym, za tvoju...

Čítajte viac

2017/04 – Túžba po návrate domov

( , mar 1, 2017 , Farský informátor )

Z vlastnej skúsenosti vieme, že mnohých ľudí, rôzne veci či život s niekým si začneme vážiť až vtedy, keď o ne prídeme. Aj Adam si uvedomuje, o čo prišiel až vtedy, keď sedí pred zatvorenou bránou do rajskej záhrady, ktorá je chránená dvoma anjelmi. Vie, že opustil domov kvôli svojej neposlušnosti a vie, že nemá schopnosti vrátiť sa do raja. Preto volá na svojho Boha z hĺbky srdca týmito slovami: „Milosrdný, zmiluj sa na do mnou padlým“ (ikos utierne). Syropôstnu nedeľu alebo nedeľu o vyhnaní z...

Čítajte viac

2017/03 – O vytrvalosti v láske

( , feb 18, 2017 , Farský informátor )

„Jeho predkovia boli rybári od nepamäti a málokto z nich zomrel doma v posteli. Väčšinou zahynuli vo vlnách. Ich blízki sa pri každej búrke na mori báli, že už ich nikdy neuvidia – a niet divu, pobrežie je tam zlovestné a nebezpečné i pre toho, kto ho pozná. Aby sa rybárom zjednodušila práca, tak na pobreží zapaľovali ohne kvôli navigácii. Všetci v tom kraji boli od detstva dobrí plavci. Napriek tomu sa pomerne často stávalo, že lode vyplávali a nevrátili sa. Tak sa raz stratila loď, na ktorej vyplával na...

Čítajte viac

2017/02 – Kto je vinný a kto spravodlivý?

( , jan 28, 2017 , Farský informátor )

Jedna prastará legenda hovorí, že v stredoveku žil istý cnostný muž nespravodlivo obžalovaný z vraždy. V skutočnosti bol vinníkom niekto iný, a to vplyvný muž kráľovstva. Preto bolo potrebné od samého začiatku nájsť obetného baránka, ktorému by sa tento zločin prisúdil. Muža priviedli pred súd. Vedel, že má malú nádej uniknúť strašnému rozsudku smrti. Podplatený sudca si predsavzal, že proces musí vyzerať za každú cenu vierohodne, a preto povedal obžalovanému: „Viem, že si človek spravodlivý a...

Čítajte viac