Farský informátor

  • 2018/03 – Pokušenie pôstnej doby

    Jeden známy mi raz pri spoločnom rozhovore povedal, že ako malý chlapec sa nevedel dočkať soboty. Keď v pondelok začínala škola, vydržať do konca týždňa bolo nemysliteľné. A ako to už býva aj dnes, v závere rozhovoru sme sa zhodli, že tie dva voľné dni zbehli ako voda. Keď sa dnes pozrie na pracovný týždeň, musí konštatovať, že ani nevie, kedy prešli všetky dni. Neraz si povie, že zase je sobota. Podobnú rýchlosť plynúcich dní zažívame hádam všetci. Keď sa porozhliadneme späť, zaiste si povieme, ako ten čas uteká. Vianoce prešli, všetci sme o rok starší a stojíme predo dvermi Veľkej noci, nádherného sviatku, na ktorý sa tešíme. Avšak na to, aby sme sa k nemu dostali, potrebujeme prejsť časom Veľkého pôstu, ktorý v sebe zahŕňa 40 dní odriekania, nemyslenia, umŕtvovania,chýbania, zabúdania, schovávania, násilného potláčania či neustáleho upozorňovania na to, čo mám rád a teraz to nemôžem. Zdajú sa aj vám tieto slová povedomé? Vari nie podobnými slovami aj my definujeme obdobie pôstu? Vari si aj my čas pôstu, aby bol znesitelnejší, nezredukujeme na detoxikáciu, chudnutie či očistu organizmu? Vari si aj my nenaordinujeme hodiny modlitieb, len aby sme mali dobrý pocit sami zo seba, čo všetko sme dokázali? Sú tieto úvahy aj niekomu z vás známe? Mám pre vás dobrú správu. Tohto roku to tak vôbec nemusí byť. Po roku opäť vstupujeme do Veľkého 40-dňového pôstu. A to je to jediné, čo sa môže zopakovať. Aby sme lepšie vykročili na pôstnu cestu, pozrime sa, čo o tomto čase hovorí prorok Izaiáš: „Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne bijete päsťou! Nepostite sa ako po dnešný deň, aby na výsosti vyslyšali váš hlas. Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu? Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš?“ (Iz 58, 4 – 7) Sv. Benedikt pred takmer 1500 rokmi o pôste povedal, že v pôstnom čase sa máme venovať všetkému o trochu menej. Teda o trochu menej jesť, o trochu menej piť, o trochu menej spať… A to je celé. Všetko si musí zachovať zdravú mieru. Pôst nevynímajúc. Ešte sa nám stále zdá, že v pôste veľa musíme? Ešte stále myslíme na to, čoho sa budeme musieť úplne zriecť? Ešte stále budeme striehnuť na svojich najbližších, aby sme ich upozornili na to, čo robia a čo nerobia? Ešte stále sme v pokušení zredukovať pôst na diétu? Vôbec to tak nemusí byť. Máme pred sebou pôst plný výziev – ako naložím so svojím manželstvom? Ako bude vyzerať môj vzťah s deťmi? Čo chcem ja na sebe samom zmeniť? Odolám pokušeniam pôstu? A dovolím Bohu, aby vstúpil do mojich plánov a túžob? Želám všetkým nám požehnaný a milostiplný čas Veľkého pôstu.

    Stiahnite si tento farský informátor (PDF)

rozdelovac011

Archív starších farských informátorov:

2017/11 – Svätý Duch – Boh pôsobiaci v nás

( , jún 10, 2017 , Farský informátor )

Svätý Duch – Boh pôsobiaci v nás. Týmito slovami označil Svätého Ducha pápež František. Nám neostáva nič iné, iba s ním súhlasiť. Svätý Duch ako tretia Božská osoba v nás skutočne pôsobí. Nie je to „iba niečo“. Nie je akousi nehmatateľnou prítomnosťou v tomto svete, prítomný okolo nás, ktorý v nás spôsobuje krásne pocity. Svätý Duch je reálna osoba, ktorá existuje! Ako ho teda môžeme spoznať? V týchto niekoľkých riadkoch vás pozývam na stretnutie so Svätých Duchom. Sväté písmo je...

Čítajte viac

2017/10 – Zázrak či fikcia? Skutočne sa to tak stalo?

( , jún 10, 2017 , Farský informátor )

Pri oslavách 100. výročia fatimských zjavení rezonuje téma troch tajomstiev takmer na každom stretnutí venovanom tejto problematike. Vo svete sú čoraz známejšie mená troch vizionárov – detí z Fatimy – Františka, Hyacinty a Lucie. Zaiste aj vďaka ich minulotýždňovému svätorečeniu. O Fatime sa hovorí. A nielen v pozitívnom slova zmysle. Počas tohto týždňa som si prečítal zaujímavý článok, v ktorom sa píše, či zázrak, ktorý sa udial v októbri 1917 vo Fatime (tancujúce a farby meniace slnko)...

Čítajte viac

2017/09 – Posolstvo fatimských zjavení pre súčasného kresťana

( , máj 9, 2017 , Farský informátor )

Starostlivá a milujúca matka má svoje privilegované postavenie v každej rodine. Niet vari obetavejšieho človeka na svete ako milujúca matka so srdcom pripraveným nielen trpieť pre tých, ktorých miluje, ale najmä slúžiť. Takýmto nádherným srdcom, ktoré nielen trpelo, ale najmä milovalo a slúžilo svojou prítomnosťou po boku svojho Syna Ježiša Krista, sa prejavila Mária. Mária, ktorej srdce je nepoškvrnené a nakoniec zvíťazí! Takúto Matku nám dal Ježiš z kríža. Zveril nám ju nie preto, aby sme o nej iba...

Čítajte viac

2017/08 – Milosrdenstvo je zjavené v kríži a v zmŕtvychvstaní

( , apr 24, 2017 , Farský informátor )

Nachádzame sa v období slávenia sviatku Pánovho vzkriesenia – Paschy. Prežili sme 40 dní Veľkého pôstu, v ktorom sme túžili po návrate domov k Otcovi a teraz 40 dní budeme oslavovať víťazstvo Krista nad smrťou, ktorým nám otvoril brány Raja – Božieho kráľovstva. Stalo sa to vďaka tomu, že „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). My všetci, každý jeden z nás, či to chce alebo nie, či si to uvedomuje alebo...

Čítajte viac

2017/07 – Čo s kameňom?

( , apr 11, 2017 , Farský informátor )

Kameň, ktorý uzatvára hrob, je symbolom blokád, ktoré nám bránia žiť. Mnohí poznajú pocit, že na nich leží kameň a nenechá ich žiť. Možno ide o minulosť, o mnohé zranenia, ktoré nám znemožňujú vstať a ísť svojou cestou. Aj obavy nás môžu ochromiť. Niekedy nás drží ako kameň na srdci budúcnosť: máme strach z nejakého rozhovoru, skúšky, ťažkej operácie. Niekedy nás ťažia ako kameň ľudia: majú nad nami moc a v ich blízkosti nemôžeme slobodne dýchať. Obmedzujú nás. Blokujú nás....

Čítajte viac

2017/06 – Ide o lásku

( , apr 11, 2017 , Farský informátor )

Predstavte si, že by sa stretli všetci ľudia z Palestíny, ktorých Ježiš vyliečil zo slepoty a rozhodli by sa napísať knihu. Chceli by v nej vydať svedectvo o tom, ako ich Ježiš uzdravil. Jeden z uzdravených slepcov by povedal: „Ježišova technika uzdravovania je veľmi jednoduchá. Uzdravuje obyčajným slovom. Povie: Buď zdravý! a človek je uzdravený.” Druhý muž by namietal: „Nie, ja si myslím, že uzdravenie musí byť postupné. Najprv je potrebné ísť za Ježišom, on vám potrie oči blatom a pošle vás,...

Čítajte viac

2017/05 – Daj mi, čo je tvoje

( , mar 11, 2017 , Farský informátor )

Jedného dňa – bolo to na Vianoce – mal sv. Hieronym videnie. Zjavil sa mu Ježiš a obrátil sa k nemu so slovami: „Hieronym, dnes je deň mojich narodenín. Daj mi nejaký darček!” Hieronym odpovedal: „Pane, čo ti ja môžem dať? Aký dar ti môžem ponúknuť? Najväčší dar, ktorý ti môžem dať, je preklad Biblie. Vezmi si ho, vezmi si moju prácu za všetky tie roky strávené prekladaním. Som ochotný Bibliu i spáliť, spáliť celé svoje dielo.” Ale Ježiš odpovedal: „Ďakujem ti, Hieronym, za tvoju...

Čítajte viac

2017/04 – Túžba po návrate domov

( , mar 1, 2017 , Farský informátor )

Z vlastnej skúsenosti vieme, že mnohých ľudí, rôzne veci či život s niekým si začneme vážiť až vtedy, keď o ne prídeme. Aj Adam si uvedomuje, o čo prišiel až vtedy, keď sedí pred zatvorenou bránou do rajskej záhrady, ktorá je chránená dvoma anjelmi. Vie, že opustil domov kvôli svojej neposlušnosti a vie, že nemá schopnosti vrátiť sa do raja. Preto volá na svojho Boha z hĺbky srdca týmito slovami: „Milosrdný, zmiluj sa na do mnou padlým“ (ikos utierne). Syropôstnu nedeľu alebo nedeľu o vyhnaní z...

Čítajte viac

2017/03 – O vytrvalosti v láske

( , feb 18, 2017 , Farský informátor )

„Jeho predkovia boli rybári od nepamäti a málokto z nich zomrel doma v posteli. Väčšinou zahynuli vo vlnách. Ich blízki sa pri každej búrke na mori báli, že už ich nikdy neuvidia – a niet divu, pobrežie je tam zlovestné a nebezpečné i pre toho, kto ho pozná. Aby sa rybárom zjednodušila práca, tak na pobreží zapaľovali ohne kvôli navigácii. Všetci v tom kraji boli od detstva dobrí plavci. Napriek tomu sa pomerne často stávalo, že lode vyplávali a nevrátili sa. Tak sa raz stratila loď, na ktorej vyplával na...

Čítajte viac

2017/02 – Kto je vinný a kto spravodlivý?

( , jan 28, 2017 , Farský informátor )

Jedna prastará legenda hovorí, že v stredoveku žil istý cnostný muž nespravodlivo obžalovaný z vraždy. V skutočnosti bol vinníkom niekto iný, a to vplyvný muž kráľovstva. Preto bolo potrebné od samého začiatku nájsť obetného baránka, ktorému by sa tento zločin prisúdil. Muža priviedli pred súd. Vedel, že má malú nádej uniknúť strašnému rozsudku smrti. Podplatený sudca si predsavzal, že proces musí vyzerať za každú cenu vierohodne, a preto povedal obžalovanému: „Viem, že si človek spravodlivý a...

Čítajte viac

2017/01 – Ešte ti jedno chýba

( , jan 14, 2017 , Farský informátor )

Spomínam si na jeden film, v ktorom zomrel istý bohatý muž a zanechal po sebe dedičstvo ohromnej veľkosti. Ako to býva, ihneď sa po jeho smrti našlo mnoho príbuzných a potencionálnych dedičov.  Išlo im len o jedno, a to dozvedieť sa, kto čo zdedil a či toho je v dostatočnom množstve. Všetci prítomní boli veľmi prekvapení, keď sa dozvedeli, že nezdedili takmer nič okrem jedného mladého muža, ktorý od zosnulého vôbec nič nečakal. Stane sa dedičom takmer celého jeho bohatstva, ak úspešne splní všetky...

Čítajte viac

2016/25 – Ste radi, že sú Vianoce?

( , dec 31, 2016 , Farský informátor )

Ste radi, že sú Vianoce? Ja veľmi. A chcel by som vám porozprávať jednu rozprávku, ktorú som počul pred niekoľkými rokmi. Bude o zlom vlkovi. Predstavte si noc, kedy sa narodil Pán Ježiš. A pozrime sa o kúsok ďalej, do inej zeme. K pastierom. Pastieri mali svoje ovečky, starali sa o ne, ale v ich blízkosti žil tiež zlý vlk, ktorý bol nielen zlý, ale aj úskočný a vždy, keď pastieri trochu nedávali pozor, tak niektorú z nich chytil a roztrhal. Pastieri sa ho báli a nemali ho vôbec radi. Vždy po ňom hádzali...

Čítajte viac

2016/24 – Viem byť vďačný?

( , dec 8, 2016 , Farský informátor )

Ktoré z dvoch slov je nám bližšie – prosím alebo ďakujem? Väčšina z nás by si určite vybrala prvú možnosť. Veď v našom živote je toľko situácií, za ktoré potrebujeme prosiť. Okolo nás je toľko ľudí, za ktorých potrebujeme prosiť. Nakoniec i my sami sme tí, ktorí neustále niečo potrebujú. Ak je to ťažké uvedomiť si, skúsme sa teraz pozastaviť a spomenúť si, kedy sme Ježišovi naposledy povedali “vďaka ti, Pane”. Kedy sme svoje modlitby postavili na vďačnosti a nie na predkladaní prosieb?...

Čítajte viac

2016/23 – Kto je vlastne Kristus Kráľ?

( , nov 19, 2016 , Farský informátor )

Môže zmeniť veľa alebo neurobí nič? Čím bude poznačená doba jeho vládnutia? Akých spolupracovníkov si vyberie? Aké budú jeho prvé kroky pri moci? Kým sa obklopí? Bude hájiť naše záujmy alebo budeme sklamaní jeho postojmi? Dodrží svoje slovo a svoj predvolebný program alebo zostane pri prázdnych slovách, ktoré sa dobre počúvali ale teraz stratili váhu? S takýmito a podobnými vyjadreniami sme sa mohli v posledných dňoch stretávať v médiách. Veľa ľudí sa pasovalo za odborníkov vyjadriť sa k situácii...

Čítajte viac

2016/22 – Prebudenie sa s Ježišom

( , nov 7, 2016 , Farský informátor )

Človek si zvykol vidieť smrť. Počuť o nej z rádia, vidieť ju v televízii. Stáva sa súčasťou nášho každodenného života. Konflikty, vojny, nepokoje, nevyliečiteľné choroby… To všetko so sebou v mnohých prípadoch prináša smrť ľudí. Smrť teda rozhodne existuje. Vieme to aj preto, lebo o nej hovorí Biblia a je dôsledkom hriechu. Dôkazy o jej prítomnosti zachytávajú i evanjelisti. Stretáva sa s ňou aj Ježiš Kristus – vlastne kvôli tomu prišiel – zachrániť človeka v jeho smrti. V dnešnom...

Čítajte viac