Aktuálne oznamy k 6. máju 2018

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 13. mája bude zbierka na katolícke masmédiá. Naša farská zbierka na dokončenie výstavby bude v nedeľu 27. mája. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. aprílu 2018

Dnes popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod., po detskej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. aprílu 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní nebude večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer bude len biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok večer bude tichá adorácia s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. V...

Čítajte viac

Ježiš – odborník na ľudské trápenie

V jednej uzavretej miestnosti sa nachádzalo päť gitár, ktoré žili svojím obvyklým životom. Raz vošiel do miestnosti mladý muž, vzal do ruky jednu gitaru a začal ju ladiť. Niektoré struny pritom naťahoval a iné povoľoval. Bola to namáhavá práca, pri ktorej gitara nariekala bolesťou. Jednej sa podarilo...

Čítajte viac

2018/08 – Ježiš, odborník na ľudské trápenie

V jednej uzavretej miestnosti sa nachádzalo päť gitár, ktoré žili svojím obvyklým životom. Raz vošiel do miestnosti mladý muž, vzal do ruky jednu gitaru a začal ju ladiť. Niektoré struny pritom naťahoval a iné povoľoval. Bola to namáhavá práca, pri ktorej gitara nariekala bolesťou. Jednej sa...

Čítajte viac

2018/07 – Skutočne už nič nebude tak ako bolo predtým?

Strach je mocná zbraň a vraví sa, že má aj veľké oči. V strachu človek nedokáže byť sám sebou. Pripúšťa si svoju nedokonalosť a neschopnosť. Sám seba dokáže presvedčiť, že už nič nebude tak ako bolo predtým. Aj kresťan je vystavený tomuto strachu, ktorý má za úlohu zneistiť ba urobiť ho...

Čítajte viac

2018/06 – Ježiš padol a nechal sa zlomiť

Premýšľajme o zrnku či semienku, ktoré padlo do zeme. Ak by zostalo uzavreté v sebe, nič by sa nestalo, ale pokiaľ pukne a otvorí sa, vydá život, vzklíči, vyrastie z neho rastlinka, ktorá ponúkne plod. Ježiš priniesol novú nádej na spôsob semienka. Stal sa maličkým, opustil nebeskú slávu, aby...

Čítajte viac

Skutočne už nič nebude tak ako bolo predtým?

Strach je mocná zbraň a vraví sa, že má aj veľké oči. V strachu človek nedokáže byť sám sebou. Pripúšťa si svoju nedokonalosť a neschopnosť. Sám seba dokáže presvedčiť, že už nič nebude tak ako bolo predtým. Aj kresťan je vystavený tomuto strachu, ktorý má za úlohu zneistiť ba urobiť ho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. aprílu 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 22. apríla bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer bude modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, tichá...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. aprílu 2018

Pri príležitosti slávenia Tomášovej nedele – Nedele Božieho milosrdenstva vás pozývame do nášho chrámu o 12:30 hod. na modlitbu štyroch sv. ružencov. Dnes popoludní vás pozývame o 17:00 hod. na Korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej bude večiereň a chvály s modlitbami príhovoru o 18:00 hod. Budúcu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. aprílu 2018

Dnes popoludní paschálna večiereň nebude. Počas svetlého týždňa (utorok – sobota) bude pred večernou sv. liturgiou paschálna večiereň so začiatkom o 17:20 hod., v piatok o 16:50 hod. Srdečne vás na ne pozývame. Počas celého týždňa je voľnica. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa v rámci Novény k...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. marcu 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na našu faru. Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. Zajtra, v pondelok 19. marca, sa v našej farnosti uskutoční natáčanie relácie Týždeň s farnosťou pre...

Čítajte viac

2018/05 – Pôstna doba je duchovným bojom

Ježiš ide na púšť nie preto, lebo potrebuje obrátenie, ale ako človek musí prejsť touto skúškou. Evanjelista Marek o tom píše vo svojom evanjeliu: „A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal.“ (Mk 1, 12 – 13) Ježiš ide na púšť, aby sa pripravil na svoje...

Čítajte viac

Pôstna doba je duchovným bojom

Ježiš ide na púšť nie preto, lebo potrebuje obrátenie, ale ako človek musí prejsť touto skúškou. Evanjelista Marek o tom píše vo svojom evanjeliu: „A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal.“ (Mk 1, 12 – 13) Ježiš ide na púšť, aby sa pripravil na svoje...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. marcu 2018

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom (presunutá z 5. pôstnej nedele na dnešnú). Vzadu na stolíku sú letáky, v ktorých nájdete bližšie informácie ohľadom zbierky. Budúcu nedeľu 18. marca bude naša farská zbierka na výstavbu fary. Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. marcu 2018

Budúcu nedeľu 11. marca bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. V nedeľu 18. marca bude naša farská zbierka na výstavbu fary. Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. V stredy a piatky večer vás...

Čítajte viac

Čo by sme chceli počuť oveľa radšej?

Biskup Fulton Sheen rozprával jeden príbeh o hrdinskom odpustení. Povedal mu ho blízky priateľ, rakúsky lekár, ktorý po skončení Druhej svetovej vojny emigroval s manželkou do Spojených štátov amerických. Ku koncu vojny žil so svojou ženou, ktorá pochádzala zo židovskej rodiny a konvertovala na katolicizmus,...

Čítajte viac

2018/04 – Čo by sme chceli počuť oveľa radšej?

Biskup Fulton Sheen rozprával jeden príbeh o hrdinskom odpustení. Povedal mu ho blízky priateľ, rakúsky lekár, ktorý po skončení Druhej svetovej vojny emigroval s manželkou do Spojených štátov amerických. Ku koncu vojny žil so svojou ženou, ktorá pochádzala zo židovskej rodiny a konvertovala na katolicizmus,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. februáru 2018

Dnes je po sv. liturgii jarná zbierka na charitu. Využime túto príležitosť a prejavme svoju vieru aj almužnou tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. V stredy a piatky...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. februáru 2018

Dnes je po sv. liturgii farská zbierka na stavbu fary. Budúcu nedeľu 25. februára bude po oboch sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Samotný pôstny čas nás pozýva k almužne. Môžeme využiť túto príležitosť a bez pochybností pomôcť tým, ktorí sú na to odkázaní. Dnes popoludní vás pozývame na...

Čítajte viac

2018/03 – Pokušenie pôstnej doby

Jeden známy mi raz pri spoločnom rozhovore povedal, že ako malý chlapec sa nevedel dočkať soboty. Keď v pondelok začínala škola, vydržať do konca týždňa bolo nemysliteľné. A ako to už býva aj dnes, v závere rozhovoru sme sa zhodli, že tie dva voľné dni zbehli ako voda. Keď sa dnes pozrie na pracovný...

Čítajte viac

Pokušenie pôstnej doby

Jeden známy mi raz pri spoločnom rozhovore povedal, že ako malý chlapec sa nevedel dočkať soboty. Keď v pondelok začínala škola, vydržať do konca týždňa bolo nemysliteľné. A ako to už býva aj dnes, v závere rozhovoru sme sa zhodli, že tie dva voľné dni zbehli ako voda. Keď sa dnes pozrie na pracovný...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. februáru 2018

Budúcu nedeľu 18. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Jarná zbierka na charitu bude v nedeľu 25. februára po oboch sv. liturgiách. Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením o 17:00 hod. Po jej skončení budú...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. februáru 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 18. februára po oboch sv. liturgiách. Podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov...

Čítajte viac

2018/02 – Objatie

Sestra Briege McKenna hovorí: Raz ju počas kňazských rekolekcií, ktoré viedla, požiadal jeden kňaz o modlitbu. Keď sa modlila, v duchu videla Krista, ako kľačí na nerovnej ceste, drží kňaza za ruku a hovorí mu: „Róbert, musíš odpustiť sám sebe. Ja som ti odpustil. Vráť sa ku mne. Spomeň si na príbeh o...

Čítajte viac

Objatie

Sestra Briege McKenna hovorí: Raz ju počas kňazských rekolekcií, ktoré viedla, požiadal jeden kňaz o modlitbu. Keď sa modlila, v duchu videla Krista, ako kľačí na nerovnej ceste, drží kňaza za ruku a hovorí mu: „Róbert, musíš odpustiť sám sebe. Ja som ti odpustil. Vráť sa ku mne. Spomeň si na príbeh o...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. januáru 2018

Budúcu nedeľu 4. februára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. januáru 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude detská...

Čítajte viac

2018/01 – Čo dokážeš v Ježišovom mene?

Kto je pre nás Ježiš Kristus? Pre nás ktorí často opakujeme toto veľké a nádherné meno, pre nás, ktorí v neho veríme? Vieme dobre, kto je Ježiš? Sme schopní ho priamo a presne osloviť jeho menom? Dokážeme ho vzývať ako svetlo svojej duše a neustále mu opakovať: „Ty si Spasiteľ“? Cítime, že on je...

Čítajte viac

Čo dokážeš v Ježišovom mene?

Kto je pre nás Ježiš Kristus? Pre nás ktorí často opakujeme toto veľké a nádherné meno, pre nás, ktorí v neho veríme? Vieme dobre, kto je Ježiš? Sme schopní ho priamo a presne osloviť jeho menom? Dokážeme ho vzývať ako svetlo svojej duše a neustále mu opakovať: „Ty si Spasiteľ“? Cítime, že on je...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. januáru 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo. Budúcu nedeľu 21. januára bude naša farská zbierka na stavbu fary. Večerný modlitebný program začína o 17:00 hod. večierňou a o 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. januáru 2018

Budúcu nedeľu 14.januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 21. januára. Dnes večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Nácvik zboru bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. decembru 2017

Dnes poobede vás pozývame na Veľkú večiereň o 15:00 hod., po ktorej bude krátka eucharistická poklona, ktorou sa poďakujeme za končiaci rok 2017 a zároveň poprosíme o požehnanie pre celý nový rok 2018. Po adorácii bude krátke videozhrnutie roka 2017 v našej farnosti a agapé, na ktoré vás všetkých...

Čítajte viac

Blahoželanie k sviatkom Narodenia Pána 2017 a novému roku 2018

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. decembru 2017

Na dnešný štedrý deň, predvečer sviatku Narodenia Pána, je predpísaná len zdržanlivosť od mäsa (bez pôstu, keďže ide o nedeľu). Popoludní vás pozývame o 15:00 hod. na modlitbu Veľkej večierne sviatku Narodenia Pána so starozákonnými čítaniami a katechézou, ktorou vstúpime do samotných osláv...

Čítajte viac

2017/23 – Aká LÁSKA sa narodila na Vianoce?

Pastieri, ktorí uvideli nebeské znamenie, sa radostne rozbehli k Betlehému. Všetci až na jedného. Každé znamenie, ktoré do tej doby uvidel, mu prinieslo iba trápenie. Bol by najradšej, keby sa v živote vôbec nič nedialo, len aby sa naňho ustavične nevalili ďalšie skúšky a protivenstvá. Svetlo kométy bolo...

Čítajte viac

Aká LÁSKA sa narodila na Vianoce?

Pastieri, ktorí uvideli nebeské znamenie, sa radostne rozbehli k Betlehému. Všetci až na jedného. Každé znamenie, ktoré do tej doby uvidel, mu prinieslo iba trápenie. Bol by najradšej, keby sa v živote vôbec nič nedialo, len aby sa naňho ustavične nevalili ďalšie skúšky a protivenstvá. Svetlo kométy bolo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. decembru 2017

Po sv. liturgii o 10:00 hod. vám ponúkame možnosť zapojiť sa do vianočnej burzy. Na stolíkoch sú pre vás pripravené výrobky, ktoré si môžete vziať sa dobrovoľný príspevok. Podporíte ním mladých našej farnosti a skautov. Popoludní vás pozývame na predvianočnú sv. spoveď so začiatkom o 14:00 hod. V...

Čítajte viac

Ocenenie nášho dirigenta chrámového zboru Hlahol

Ocenenie nášho dirigenta chrámového zboru Hlahol V utorok 12. decembra 2017 sa uskutočnilo v reštaurácií Soraya o 15.00 hod. slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja. Prešovské dobrovoľnícke centrum udeľovalo ocenenie „Krajské srdce na dlani 2017“. Do 16. ročníka oceňovania bolo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. decembru 2017

Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu farskej budovy. Dnešný večerný program začína modlitbou večierne o 17:00 hod. a chválami s modlitbami príhovoru o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer budú modlitby mužov. V stredu bude nácvik...

Čítajte viac

2017/22 – Praskliny môjho života

Predavač s vodou vykonával každé ráno rovnaký rituál – položil si na rameno palicu a na každý koniec pripevnil džbán. Potom išiel k rieke, naplnil džbány vodou a doniesol ju zákazníkom do mesta. Jeden zo džbánov mal však veľa trhlín a strácal veľké množstvo vody. Druhý bol nový a veľmi pyšný...

Čítajte viac

Praskliny môjho života

Predavač s vodou vykonával každé ráno rovnaký rituál – položil si na rameno palicu a na každý koniec pripevnil džbán. Potom išiel k rieke, naplnil džbány vodou a doniesol ju zákazníkom do mesta. Jeden zo džbánov mal však veľa trhlín a strácal veľké množstvo vody. Druhý bol nový a veľmi pyšný...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. decembru 2017

Dnes je po sv. liturgiách zbierka na charitu. Ak chceme, aby naša pomoc mala zmysel pre tých, ktorí ju potrebujú, okrem príspevku na zbierku môžeme pomôcť aj zakúpením charitného poukazu v hodnote 0,50,-€ (na pracoviskách charity či vo vybraných prešovských chrámoch). Budúcu nedeľu 10. decembra bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. novembru 2017

Dnes večiereň nebude. Na budúcu nedeľu 3. decembra bude po sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola (sakristia) a modlitby mužov (chrám). V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia...

Čítajte viac

Fotogaléria spoločenstva MICHAEL

Čítajte viac

Čo je cennejšie než diamanty?

Bolo tesne po desiatej hodine v noci 14. apríla 1912, keď Titanic, najväčšia loď, ktorá sa dovtedy plavila, narazila uprostred Atlantického oceánu na ľadovec a po štyroch hodinách išla ku dnu. O tom, čo sa dialo počas tej doby štyroch hodín, sa už písalo veľmi veľa. Tí, ktorí prežili, hovorili o...

Čítajte viac

2017/21 – Čo je cennejšie než diamanty?

Bolo tesne po desiatej hodine v noci 14. apríla 1912, keď Titanic, najväčšia loď, ktorá sa dovtedy plavila, narazila uprostred Atlantického oceánu na ľadovec a po štyroch hodinách išla ku dnu. O tom, čo sa dialo počas tej doby štyroch hodín, sa už písalo veľmi veľa. Tí, ktorí prežili, hovorili o...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. novembru 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Večiereň bude podvečer o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola. Modlitby mužov nebudú. V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. novembru 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach. Budúcu nedeľu 19. novembra bude farská zbierka na stavbu našej fary. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. O 18:00 hod. budú modlitby chvál s...

Čítajte viac

2017/20 – Modlitba za zosnulých

Medzi živými a mŕtvymi nie je žiaden rozdiel. Cirkev ho skutočne nerobí. A prečo? Lebo Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Preňho sú všetci ľudia živí. Z tejto perspektívy môžeme vnímať smrť ako veľkú nádej a radostne očakávať stretnutie sa s Kristom tvárou v tvár. Môžeme hovoriť: „Príď...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. novembru 2017

Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude stretnutie miništrantov. Budúcu nedeľu 12. novembra bude zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. októbru 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na našu faru. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa nebude (prázdniny). V utorok večer bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko...

Čítajte viac

2017/19 – Misie v srdci kresťanskej viery

Aj tohto roku nás Svetový deň misií zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý je „prvým, najväčším hlásateľom evanjelia“ (Pavol VI., apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 7) a ktorý nás neustále vysiela hlásať evanjelium lásky Boha Otca v sile Ducha Svätého. Tento deň nás pozýva, aby sme sa znovu...

Čítajte viac

2017/18 – Pane, zmiluj sa

Za normálne by malo byť vo všeobecnosti považované, že pri nejakom prehrešku človek vyjadrí ľútosť nad tým, čo spáchal. Či už si to uvedomí sám alebo ho niekto na to upozorní. Takto by to malo fungovať medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, medzi priateľmi navzájom, medzi nadriadenými a podriadenými....

Čítajte viac

2017/17 – Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrov) bol zavedený na počesť zjavenia Božej Matky, ktoré sa dostalo blaženému Andrejovi v polovici 10. storočia v blachernskom chráme v Konštantínopole. V opise života svätého Andreja sa toto zjavenie podáva nasledovne: Raz prišiel počas nočného bdenia pred...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. októbru 2017

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na misie. Na budúci týždeň bude naša farská zbierka na stavbu fary. Po dnešnej sv. liturgii o 10:00 hod bude stretnutie miništrantov. O 17:00 hod. bude večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. októbru 2017

Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 22. októbra bude misijná nedeľa. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie. Jej účelom je podpora misií Katolíckej cirkvi. Veľkú hodnotu majú aj modlitby, obety a láska k misiám. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. októbru 2017

Popoludní vás pozývame na večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod. Počas mesiaca október sa budeme modliť pobožnosti k presv. Bohorodičke. Molebeny budú v pondelok a štvrtok ráno po sv. liturgii a akatist (1. – 5. ikos) po sv. liturgii v stredu večer. V pondelok večer budú...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. októbru 2017

Každodenná večiereň bude dnes o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. septembru 2017

Po oboch sv. liturgiách je farská zbierka na stavbu fary. Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude krátke stretnutie miništrantov (súčasných aj budúcich). Každodenná večiereň bude dnes vo zvyčajnom čase 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. septembru 2017

Pri sv. liturgii o 10:00 hod. (nedeľa 17. septembra) bude požehnanie detí (škôlkárov, žiakov, študentov) a posväcovanie školských tašiek na začiatok školského roka. V dnešnú nedeľu je po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Nepodporujeme ňou priamo bohoslovcov ako osoby, ale prispievame k...

Čítajte viac

2017/16 – Poklad blízko každého z nás

Kedysi dávno žil v jednej veľmi vzdialenej dedine mladý muž. Bol nesmierne chudobný, nemal prácu a žil v polorozpadnutej chatrči za dedinou. Raz v noci sa mu sníval sen – v odľahlom meste, ktoré poznal, uvidel pod mostom zakopaný obrovský poklad. Keď sa prebudil, vzal motyku a vydal sa na cestu. Išiel...

Čítajte viac

Poklad blízko každého z nás

Kedysi dávno žil v jednej veľmi vzdialenej dedine mladý muž. Bol nesmierne chudobný, nemal prácu a žil v polorozpadnutej chatrči za dedinou. Raz v noci sa mu sníval sen – v odľahlom meste, ktoré poznal, uvidel pod mostom zakopaný obrovský poklad. Keď sa prebudil, vzal motyku a vydal sa na cestu. Išiel...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. septembru 2017

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúcu nedeľu 17. septembra je zbierka na kňazský seminár, ktorou nepodporujeme samotných bohoslovcov ako osoby, ale prispievame na chod seminára. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu...

Čítajte viac

2017/15 – Slovo, ktoré má moc zmeniť môj život

Štatistiky hovoria veľmi jasne, že novoročné predsavzatia nefungujú! Polovica z tých, ktorí si predsavzatia dávajú, zlyhajú do konca januára a 9 z 10 sa vzdajú do konca marca. Nechceme potvrdzovať štatistiky. Chceme žiť svoj život naplno tak ako nám ho ponúka Boh. K tomu nám dáva svoje slovo, slovo, ktoré...

Čítajte viac

2017/14 – Výnimočný čas strávený na púťach

Keď nastal čas letných prázdnin, pre našu rodinu to znamenalo len jedno, že pomaly každý víkend až do septembra strávime na nejakej odpustovej slávnosti blízkeho pútnickeho miesta. V okolí ich nebolo málo: Malá Poľana, Buková Hôrka, Krásny Brod a samozrejme Litmanová a Ľutina. Na niektoré miesta sme...

Čítajte viac

Slovo, ktoré má moc zmeniť môj život

Štatistiky hovoria veľmi jasne, že novoročné predsavzatia nefungujú! Polovica z tých, ktorí si predsavzatia dávajú, zlyhajú do konca januára a 9 z 10 sa vzdajú do konca marca. Nechceme potvrdzovať štatistiky. Chceme žiť svoj život naplno tak ako nám ho ponúka Boh. K tomu nám dáva svoje slovo, slovo, ktoré...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. septembru

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (1. – 3. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok 8. septembra máme...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. augustu

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na stavbu našej fary. Po dnešnej liturgii o 10:00 hod bude stretnutie rodičov tých detí, ktoré začnú od 1. septembra prijímať Eucharistiu. O 17.00 hod bude Večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne (okrem utorka). Na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. augustu 2017

Dnes popoludní bude večiereň o 14:00 hod. Farská zbierka na stavbu fary bude budúcu nedeľu 27. augusta po oboch sv. liturgiách. Stretnutie ohľadom podávania Eucharistie deťom po sv. krste bude budúcu nedeľu 27. augusta o 11:00 hod. Na toto stretnutie pozývame tých, ktorí budú prichádzať s deťmi do chrámu,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. augustu 2017

Po oboch sv. liturgiách je zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Dnes popoludní bude modlitba večeradla o 14:00 hod. (13. v mesiaci) a po skončení bude večiereň. Upozorňujeme vás, že budúcu nedeľu 20. augusta bude zmena času prvej sv. liturgie. Začne sa o 7:30 hod. z dôvodu účasti na ľutinskom odpuste....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. augustu 2017

Dnes popoludní bude večiereň o 14:00 hod. Budúcu nedeľu bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu večer Akatist požehnania rodín (1. – 3. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. júlu

Dnes je po sv. liturgiách zbierka na stavbu fary. O 17.00 hod bude Večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. júlu 2017

Dnes je zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Na budúcu nedeľu 30. júla bude naša farská zbierka na stavbu fary. O 17.00 hod bude Večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok  tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. júlu 2017

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúcu nedeľu 23. júla bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. V nedeľu 30. júla bude farská zbierka na stavbu fary. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok budú modlitby mužov. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva od 19:00 do 21:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. júlu 2017

Dnes popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok bude nácvik zboru a modlitby mužov. V nedeľu 16. júla vás pozývame na odpustovú slávnosť, najmä na slávnostnú sv. liturgiu o 10:00 hod., pri ktorej prednesie homíliu o. Anton Janič, farár rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej...

Čítajte viac

2017/13 – Originálny oddych

Drahí priatelia, začal sa čas oddychu. V týchto prázdninových dňoch sa mnohí z nás vydajú na rôzne dovolenky, na zaslúžený oddych niekde k moru alebo do hôr či na chalupu. Každého z nás láka niečo iné. Sme originálni! Celý tento čas bude poznačený mnohými stretnutiami. Nech je pri tomto našom...

Čítajte viac

Originálny oddych

Drahí priatelia, začal sa čas oddychu. V týchto prázdninových dňoch sa mnohí z nás vydajú na rôzne dovolenky, na zaslúžený oddych niekde k moru alebo do hôr či na chalupu. Každého z nás láka niečo iné. Sme originálni! Celý tento čas bude poznačený mnohými stretnutiami. Nech je pri tomto našom...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. júlu 2017

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. júnu 2017

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa (posledná v tomto školskom roku), v utorok modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Akatist k Božskému Srdcu bude v stredu...

Čítajte viac