Dnes o 17:00 hod. bude každodenná večiereň.

Prípravu na odpustovú slávnosť začíname v stredu 10. júla. Pred večernými sv. liturgiách sa pomodlíme tieto pobožnosti: Akatist požehnania rodín v stredu; tichá adorácia s požehnaním a Korunkou BM vo štvrtok (po sv. liturgii); Akatist k bl. P. P. Gojdičovi v piatok a veľká večiereň s lítiou vsobotu.

Odpustová slávnosť našej farnosti bude vnedeľu 14. júla. Liturgický program bude nasledovný: 30 hod. utiereň, 9.30 hod. csl. sv. lit. s myrovaním a o 11.00 hod. slávnostná sl. sv. liturgia s myrovaním, pri ktorej sa rozlúčime s naším o. Jánom s rodinou a privítame medzi nami nového kaplána, o. Dávida s rodinou. Srdečne vás pozývame. Budúcu nedeľu večiereň nebude.

Pri dverách nájdete CD s piesňami o. Františka Sochoviča „Našiel som to miesto“ za cenu 10,-€. Ide o modlitbový album. Peniaze môžete vložiť do košíka.