Zsd 1

„Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok“ (1 Kor 12, 7).

Náš Boh všetko usporiadal tak, že keby sa chcel niekto vyvyšovať pre svoje dary, ktoré dostal, musí sa zároveň pokoriť kvôli cnostiam, ktoré nemá. Boh všetko usporiadal tak, všetko je všetkých je všetkých, a vďaka požiadavke lásky sa to, čo má jednotlivec, stáva vlastníctvom ostatných. Každý má totiž v tých druhých to, čo sám nedostal.

Preto majú všetci ponúknuť svoje dary tým, ktorí neboli obdarovaní. Apoštol Peter hovorí:
„Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti“. (1 Pt 4, 10)

sv. Gregor Veľký