Dnes, v nedeľu Božieho milosrdenstva, vás pozývame zúčastniť sa o 15:00 hod. katechézy o Božom milosrdenstve, po ktorom bude zakončenie deviatnika zamyslením, korunkou a zasvätením sa Božiemu milosrdenstvu. Po skončení bude každodenná večiereň.

Budúcu nedeľu 30. apríla bude farská zbierka na stavbu fary.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Nácvik zboru Hlahol bude v stredu večer, večeradlo obetované za kňazov bude vo štvrtok večer po sv. liturgii pred Najsv. Eucharistiou a bude pokračovať tichou adoráciou s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu večer.

Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení vás pozývame v sobotu 29. apríla na celoslovenské večeradlo v rámci Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris do baziliky minor v Ľutine. Program nájdete na nástenke v chráme. V sakristii chrámu sa môžete nahlásiť na objednaný autobus a zaplatiť zálohu.

Počnúc touto nedeľou budeme po každej nedeľnej sv. liturgii až do 18. júna čítať krátke fatimské zamyslenie s modlitbou, aby sme mohli spolu 25. júna zasvätiť Prešovskú archieparchiu Fatimskej Panne Márii v bazilike minor v Ľutine.

Pozývame deti, mladých a celé rodiny na Turistický deň Prešovskej archieprachie s metropolitom Jánom, a to v pondelok 1. mája na trase Čabiny – Monastier Krásny Brod. Máme zabezpečený autobus. Kto by sa chcel nahlásiť, nech tak urobí čím skôr v sakristii.

Do pozornosti vám dávame a zároveň srdečne pozývame na 8. metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove v sobotu 20. mája. Máme objednaný vlastný autobus. Záujemcovia sa môžete už odteraz nahlasovať v sakristii chrámu. Bližšie informácie budú včas oznámené.