Dnes je pri sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám úprimne Pán Boh zaplať!

Popoludní bude o 17:00 hod. každodenná večiereň.

V pondelok pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.

V utorok 23. apríla bude o 18.45 hod. v pastoračke biblické stretko Čaj s Božím slovom.

V stredu 24. apríla máme Polovicu Päťdesiatnice. Veľkú večiereň sa pomodlíme v utorok 23. apríla po večernej sv. liturgii.

Vo štvrtok 25. apríla bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia ukončená Korunkou k BM a požehnaním.

V piatok 26. apríla bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia.

Budúcu sobotu 27. apríla bude o 17.00 hod. Veľká večiereň, o 18.00 hod. sl. sv. liturgia v priamom prenose Rádia Lumen.

Pozývame miništrantov na Miništranský deň v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2024. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte. Kto by mal záujem z miništrantov zúčastniť sa, nech sa hlási u o. Jána, kaplána farnosti.

Srdečne vás pozývame na Turistický deň s o. arcibiskupom a metropolitom Jonášom, ktorý sa uskutoční v stredu 1. mája 2024, trasa Zlatá Baňa – Sigord (8 km). Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte. Kto by mal záujem zúčastniť sa, nech sa nahlási u o. Petra, správcu farnosti.

Vyšlo nové číslo farského Informátora. Nájdete ho vzadu pri dverách.

Počas celého týždňa bude v našom chráme vystavený Misijný pamätník nenarodeným deťom. Pri večerných sv. liturgiách odznejú príhovory k tejto téme nenarodených detí. V stredu večer bude po sv. liturgii požehnanie rodičov a matiek, no pozývame najmä tie mamičky, ktoré sú v požehnanom stave. Vo štvrtok večer bude adorácia za nenarodené deti a ich blízkych. Celý program nájdete na plagáte.

Oznamujeme vám, že sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby: Patrik Javorský, rímskokatolík bývajúci v Prešove a Martina Mária Strelcová, gréckokatolíčka, bývajúca v Prešove. Ohlasujú sa po prvý krát. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatostné manželstvo, je to povinný ohlásiť na farskom úrade.