Dnes o 17:00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame.

V pondelok 15. apríla pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.

V stredu 17. apríla bude o 17.45 hod. bude Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a o 18.45 hod. nácvik chrámového zboru v pastoračke.

Vo štvrtok 18. apríla bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním.

V piatok 19. apríla bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej príprava detí na 1. sv. spoveď.

Budúcu nedeľu 21. apríla  bude zbierka na seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred úprimne Pán Boh zaplať.

Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove oznamuje, že zápis do prvého ročníka ZŠ bude prebiehať v dňoch 1. – 30. apríla elektronickou formou. Zápisný list bude prístupný od 1. apríla. Slávnostný zápis sa bude konať 9. apríla. Čas zápisu bude zverejnený na stránke školy. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy. Tešíme sa na každého prváčika.

Pozývame miništrantov na Miništranský deň v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2024. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte. Kto by mal záujem z miništrantov zúčastniť sa, nech sa hlási u o. Jána, kaplána farnosti.