2016

20182017 – 2016201520142013201220112010200920082007 2006200520042003

V piatok 9. decembra sme po detskej sv. liturgii privítali vzácnu návštevu z neba. Bol to sám sv. Mikuláš, ktorý mal pre každého nejakú maličkosť.

Odpustovú slávnosť našej farnosti sme slávili na samotný deň bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča OSBM 17. júla 2016. Slávnostným kazateľom bol o. Milan Kmec z Košíc.

V piatok 10. júna 2016 sa naša farnosť zapojila do celoslovenského podujatia pod názvom Noc kostolov. Program prebiehal od 18:00 do 22:00 hod.

Bohoslužby v tento deň sa majú začínať polnočnicou. U nás sa táto polnočnica slávi len málokde, je to veľmi prostá a pomerne krátka bohoslužba. Počas nej sa má prenášať pláštenica z hrobu (zo stredu chrámu, kde je na stole, na tetrapode) na prestol. Deje sa to nenápadne, skoro potichu, skoro úplne za tmy (všetky svetlá okrem úplného minima majú byť zhasnuté), akoby nebadane – Kristus vstal nebadane, nikto to nevidel, len anjeli boli svedkami. Za polnočnicou sa hneď pripája utiereň.

Na Veľký piatok si pripomíname utrpenie a smrť Ježiša Krista. Strasti čiže utiereň Veľkého piatku sa slúžia tradične vo štvrtok večer. Číta sa 12 evanjelií o utrpení a smrti Ježiša Krista (v latinskom obrade existuje niečo podobné – tzv. pašie). Cárske časy čiže kráľovské hodinky sa slávia v piatok ráno. Slávia sa štyri hodinky (prvá, tretia, šiesta, deviata hodinka + obednica); každá hodinka obsahuje: dva vybraté žalmy, ktoré sa prorocky vzťahujú na utrpenie nášho Pána Ježiša Krista (+ jeden bežný žalm), stichiry, jedno čítanie zo Starej zmluvy, jedno čítanie z apoštola a jedno z evanjelií o utrpení (postupne Mt, Mk, Lk, Jn). Kráľovskými hodinkami sa nazývajú preto, lebo na tieto hodinky (časy) chodil vždy aj cisár (v Konštantínopole) a tiež azda aj preto, lebo sú bohatšie ako bežná modlitba hodiniek v časoslove. (Kompletný text.) Večiereň s uložením pláštenice – na jej konci sa koná sprievod okolo chrámu, ktorý symbolizuje pohrebný sprievod a uloženie Ježišovho tela do hrobu; pláštenica je symbolom Ježiša Krista. V tento deň platí veľmi prísny pôst a aj pôst od eucharistie. Tak ako Ježiš na kríži pociťoval odlúčenie od otca a najhlbšie poníženie, tak sme aj my v tento deň odlúčení od prijímania Ježišovho tela a krvi.

V piatok 11. marca sme v našom chráme privítali Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré k nám prišli s relikviami svojej spoluzakladateľky blahoslavenej sr. Jozafáty Hordaševskej.

V nedeľu 6. marca 2016 sa v našej farnosti konal Svetový ekumenický deň modlitieb zameraný na Kubu. Bohoslužbu pripravili kubánske ženy a realizovali kresťanské ženy z Prešova, ktoré zastupovali väčšinu z cirkví pôsobiacich v meste.

Na Krížupoklonnú nedeľu 28. februára 2016 zavítali do našej farnosti otcovia redemptoristi s mladými oboch obradov zo Stropkova na spoločnú modlitbu krížovej cesty.

V sobotu 27. februára sa malá skupinka z nás zúčastnila spoločnej lyžovačky na Plejsoch.

Každoročné posedenie a pripomenutie si založenia chrámového zboru Hlahol bolo tohto roku spojené aj s rozlúčkou s jedným z jeho členov, pánom Jurajom.

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt