2015

20182017 – 2016 – 201520142013201220112010200920082007 2006200520042003

Deti v dvoch skupinkách koledujú v rámci projektu Dobrá novina. Tohto roku poputuje celý výnos zbierky na podporu vodného projektu v Turkane v Keni (voda pre život).

Na prvý sviatok vianočný 25. decembra k nám zavítal náš pomocný biskup vladyka Milan Lach SJ.

"Verím, že život prežitý v spoločnosti ľudí je z mnohých príčin užitočnejší. Predovšetkým preto, že nikto z nás si sám nevystačí; aby sme uspokojili telesné potreby potrebujeme vzájomnej pomoci iných." (Sv. Bazil Veľký)

Vo štvrtok 15. októbra sa v našom chráme po sv. liturgii konala obnova sľubov vedúcich schoenstattských spoločenstiev pôsobiacich na území mesta Prešov a blízkeho okolia.

Mladí našej farnosti sa vybrali na výlet na neďaleký Kapušanský hrad.

Začiatok nového školského roka sme privítali v chráme, a to požehnaním tašiek a ostatných predmetov, ktoré potrebujeme k učeniu.

Odpustová slávnosť k chrámovému sviatku bl. biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča OSBM sa konala v nedeľu 19. júla. Slávnostným kazateľom bol o. Peter Pacák z Rozhanoviec.

V poradí II. ročník, na ktorom sa stretla rodina farnosti Prešov - Sídlisko 3.

Spoločná účasť na turistickom dni, ktorý sa uskutočnil na trati Veľký Šariš - Šarišský hrad - Šarišské Michaľany.

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt