Najnovšie fotografie z diania v našej farnosti

Archív starších fotogalérií:
20182017 – 2016 – 201520142013201220112010200920082007 2006200520042003

Vianočný koncert

Koledníci Dobrej noviny

Deti v dvoch skupinkách koledujú v rámci projektu Dobrá novina. Tohto roku poputuje celý výnos zbierky na podporu vodného projektu v Turkane v Keni (voda pre život).

Archijerejská sv. liturgia s vladykom Milanom (25. december)

Na prvý sviatok vianočný 25. decembra k nám zavítal náš pomocný biskup vladyka Milan Lach SJ.

Svätý Mikuláš

Rok zasväteného života s Baziliánkami

"Verím, že život prežitý v spoločnosti ľudí je z mnohých príčin užitočnejší. Predovšetkým preto, že nikto z nás si sám nevystačí; aby sme uspokojili telesné potreby potrebujeme vzájomnej pomoci iných." (Sv. Bazil Veľký)

Obnova sľubov vedúcich schoenstattských spoločenstiev

Vo štvrtok 15. októbra sa v našom chráme po sv. liturgii konala obnova sľubov vedúcich schoenstattských spoločenstiev pôsobiacich na území mesta Prešov a blízkeho okolia.

Výlet na Kapušanský hrad

Mladí našej farnosti sa vybrali na výlet na neďaleký Kapušanský hrad.

Začiatok školského roka 2015/2016

Začiatok nového školského roka sme privítali v chráme, a to požehnaním tašiek a ostatných predmetov, ktoré potrebujeme k učeniu.

Odpustová slávnosť 2015

Odpustová slávnosť k chrámovému sviatku bl. biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča OSBM sa konala v nedeľu 19. júla. Slávnostným kazateľom bol o. Peter Pacák z Rozhanoviec.

Deň rodiny farnosti

V poradí II. ročník, na ktorom sa stretla rodina farnosti Prešov - Sídlisko 3.

Turistický deň Prešovskej archieparchie

Spoločná účasť na turistickom dni, ktorý sa uskutočnil na trati Veľký Šariš - Šarišský hrad - Šarišské Michaľany.

Návšteva sv. Mikuláša

V piatok 9. decembra sme po detskej sv. liturgii privítali vzácnu návštevu z neba. Bol to sám sv. Mikuláš, ktorý mal pre každého nejakú maličkosť.

Odpustová slávnosť 2016

Odpustovú slávnosť našej farnosti sme slávili na samotný deň bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča OSBM 17. júla 2016. Slávnostným kazateľom bol o. Milan Kmec z Košíc.

Noc kostolov

V piatok 10. júna 2016 sa naša farnosť zapojila do celoslovenského podujatia pod názvom Noc kostolov. Program prebiehal od 18:00 do 22:00 hod.

Nedeľa Paschy

Bohoslužby v tento deň sa majú začínať polnočnicou. U nás sa táto polnočnica slávi len málokde, je to veľmi prostá a pomerne krátka bohoslužba. Počas nej sa má prenášať pláštenica z hrobu (zo stredu chrámu, kde je na stole, na tetrapode) na prestol. Deje sa to nenápadne, skoro potichu, skoro úplne za tmy (všetky svetlá okrem úplného minima majú byť zhasnuté), akoby nebadane – Kristus vstal nebadane, nikto to nevidel, len anjeli boli svedkami. Za polnočnicou sa hneď pripája utiereň.

Veľký piatok

Na Veľký piatok si pripomíname utrpenie a smrť Ježiša Krista. Strasti čiže utiereň Veľkého piatku sa slúžia tradične vo štvrtok večer. Číta sa 12 evanjelií o utrpení a smrti Ježiša Krista (v latinskom obrade existuje niečo podobné – tzv. pašie). Cárske časy čiže kráľovské hodinky sa slávia v piatok ráno. Slávia sa štyri hodinky (prvá, tretia, šiesta, deviata hodinka + obednica); každá hodinka obsahuje: dva vybraté žalmy, ktoré sa prorocky vzťahujú na utrpenie nášho Pána Ježiša Krista (+ jeden bežný žalm), stichiry, jedno čítanie zo Starej zmluvy, jedno čítanie z apoštola a jedno z evanjelií o utrpení (postupne Mt, Mk, Lk, Jn). Kráľovskými hodinkami sa nazývajú preto, lebo na tieto hodinky (časy) chodil vždy aj cisár (v Konštantínopole) a tiež azda aj preto, lebo sú bohatšie ako bežná modlitba hodiniek v časoslove. (Kompletný text.) Večiereň s uložením pláštenice – na jej konci sa koná sprievod okolo chrámu, ktorý symbolizuje pohrebný sprievod a uloženie Ježišovho tela do hrobu; pláštenica je symbolom Ježiša Krista. V tento deň platí veľmi prísny pôst a aj pôst od eucharistie. Tak ako Ježiš na kríži pociťoval odlúčenie od otca a najhlbšie poníženie, tak sme aj my v tento deň odlúčení od prijímania Ježišovho tela a krvi.

Relikvie sr. Jozafáty Hordaševskej

V piatok 11. marca sme v našom chráme privítali Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré k nám prišli s relikviami svojej spoluzakladateľky blahoslavenej sr. Jozafáty Hordaševskej.

Svetový ekumenický deň modlitieb

V nedeľu 6. marca 2016 sa v našej farnosti konal Svetový ekumenický deň modlitieb zameraný na Kubu. Bohoslužbu pripravili kubánske ženy a realizovali kresťanské ženy z Prešova, ktoré zastupovali väčšinu z cirkví pôsobiacich v meste.

Spievaná krížová cesta s videoprojekciou

Na Krížupoklonnú nedeľu 28. februára 2016 zavítali do našej farnosti otcovia redemptoristi s mladými oboch obradov zo Stropkova na spoločnú modlitbu krížovej cesty.

Lyžovačka

V sobotu 27. februára sa malá skupinka z nás zúčastnila spoločnej lyžovačky na Plejsoch.

Stretnutie členov chrámového zboru Hlahol

Každoročné posedenie a pripomenutie si založenia chrámového zboru Hlahol bolo tohto roku spojené aj s rozlúčkou s jedným z jeho členov, pánom Jurajom.

Dobrá novina

Vianočná burza

Modlitby chvál

Posviacka chrámu a ustanovenie farnosti (2003)

Prvé gréckokatolícke sv. liturgie sa na Sídlisku III v Prešove začali slúžiť v roku 1997 v priestoroch kina Kozmos. Už v tomto čase sa pomaly začalo vytvárať spoločenstvo veriacich, ktoré dalo základ budúcej farnosti. Farnosť bola oficiálne zriadená vo februári 2003, vyčlenením z farnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky Prešov-mesto, no už v máji v roku 2002 sa začali prvé stavebné práce na chráme, ktorý mal byť pôvodne zasvätený sviatku Premenenia Pána.

Stavba chrámu (2003)

Prvé gréckokatolícke sv. liturgie sa na Sídlisku III v Prešove začali slúžiť v roku 1997 v priestoroch kina Kozmos. Už v tomto čase sa pomaly začalo vytvárať spoločenstvo veriacich, ktoré dalo základ budúcej farnosti. Farnosť bola oficiálne zriadená vo februári 2003, vyčlenením z farnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky Prešov-mesto, no už v máji v roku 2002 sa začali prvé stavebné práce na chráme, ktorý mal byť pôvodne zasvätený sviatku Premenenia Pána.

Sv. Mikuláš

Cyklotúra

Odpustová slávnosť (nedeľa, 16. júl)

Slávnostným kazateľom počas sv. liturgie o 10:00 hod. bol farár rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove na Sídlisku 3 o. Anton Janič.

Duchovná príprava pred odpustom (piatok, 14. júl)

Piatkové slávenie sv. liturgie bolo doprevádzané naším domácim spoločenstvom rodín Michael. Po sv. liturgii viedlo spoločenstvo modlitby chvál.

Duchovná príprava pred odpustom (štvrtok, 13. júl)

o. Juraj Gradoš, šéfredaktor časopisu Slovo bol naším hosťom počas štvrtkovej duchovnej prípravy. Po sv. liturgii bola modlitba mariánskeho večeradla.

Duchovná príprava pred odpustom (streda, 12. júl)

Pozvanie modliť sa s nami a rozlomiť Božie slovo prijal o. Jaroslav Pasok, správca farnosti Ruská Nová Ves. Po sv. liturgii sme slávili sviatosť pomazania chorých.

Turistický deň

Kvetná nedeľa s metropolitom Jánom

Na Kvetnú nedeľu 9. apríla 2017 sme medzi sebou privítali nášho otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý posvätil zrekonštruovaný bohostánok a požehnal bahniatka a iné ratolesti.