Dnes je zbierka na charitu.

O 16:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty a o 17:00 hod. sa pomodlime pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho.

Celotýždenný program aktivít po večerných sv. liturgiách: modlitby matiek v pondelok, nácvik liturgického spevu v utorok, v stredu biblická škola, tichá adorácia s požehnaním vo štvrtok, v piatok nebude stretko na fare ani nácvik zboríku (mladí idú na Juskovu Voľu). V sobotu bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Na víkendovku do Juskovej Vole sa odchádza v piatok 27. februára z parkoviska pri Centrume o 17:00 hod. Návrat do Prešova je v nedeľu 1. marca medzi 13:30 – 14:00 hod. (parkovisko pri Centrume). Cena pobytu je 14,60,-€ + cestovné 5,-€. Deťom a mladým pracujúcim vo farnosti platí pobyt farský úrad. Zo svojho si hradia iba cestovné. Ak ešte niekto má záujem, nech sa hlási v sakristii čím skôr. Vziať si treba teplé veci na dnu i vonku, Sv. písmo i modlitebnú knižku, hygienické veci.

V stredu 25. februára sa uskutoční stretnutie rozvedených katolíkov o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77. Stretnutie povedie o. Jurij Popovič na tému kánonického práva.

V piatok 6. marca vás pozývame na zaujímavú Krížovú cestu, ktorá bude po VPDčke o 19:00 hod. v podaní gospelovej skupiny bohoslovcov Anastasis. Srdečne pozývame.

Budúcu sobotu 28. februára bude 2. zádušná sobota. Po rannej sv. liturgii sa budú čítať hramoty.

Kto by si chcel zakúpiť ikonu Sv. rodiny v cene 15,-€, nech sa nahlási v sakristii. Objednané ikony si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

Na predaj ponúkame knihu Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán za 7,-€; brožúrku s modlitbami a katechézami pred ikonou Svätej rodiny (nové a doplnené vydanie) v cene 1,-€.

Vyšlo nové číslo Informátora.

Vzadu na stolíku je petícia za zákaz hazardných hier v Prešove. Podpísať sa môžu iba plnoletí Prešovčania.

Kto má záujem ako po minulé roky využiť pôstnu krabičku na príspevok pre núdznych, môže si aj tento rok vziať krabičku vzadu zo stolíka domov. Bližšie info nájdete v každej obálke.

Ak má niekto záujem poukázať 2% z dane pre našich skautov či vodkyne, vzadu na stojane je formulár, ktorý treba vyplniť. V sakristii nám iba nahláste sumu, ktorú poukazujete, aby sme si ju potom vedeli vyžiadať od FSE.

Počas Veľkého pôstu vás povzbudzujeme a zároveň pozývame hlavne na božské služby vopred posvätených darov v stredu a piatok večer.