• Týždeň od 2. augusta je prvopiatkový. Spovedať sa bude ráno počas celého týždňa po sv. liturgii podľa potreby. V pondelok, utorok a v stredu večer od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod. V piatok je sviatok, preto sa popoludní spovedať nebude. Spoveď chorých v piatok zostáva, bude dopoludnia od 8.30 hod.

  • V piatok 6. augusta je sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú o 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň je voľnica.

  • Piatok 6. augusta je prvý piatok v mesiaci, preto bude chrám počas dňa otvorený k celodennej Eucharistickej poklone. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

  • Sobota 7. augusta je tak isto prvá v mesiaci – fatimská. Večer o 17.00 hod. sa budeme v našom chráme modliť pobožnosť Večeradla.

  • V dňoch 7. a 8. augusta 2010 bude v Litmanovej bohatý duchovný program a liturgická slávnosť pri príležitosti 20. výročia zjavení na Hore Zvir. Program sa začne v sobotu o 14.00 hod a vyvrcholí v nedeľu archijerejskou sv. liturgiou o 10.30 hod. Bližší program obidvoch dní nájdete v chráme na nástenke alebo na www.horazvir.sk.
  • Ponúkame vám počítačovú hru pre deti s biblickým motívom. Je to životný príbeh izraelského kráľa Dávida. CD nájdete v sakristii chrámu. Príspevok je 8,- eur. Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke www.david-hra.sk .
  • Gréckokatolícke arcibiskupstvo, ako zriaďovateľ Gymnázia bl. P.P. Gojdiča v Prešove vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernoláková 21 v Prešove. Podmienky k výberovému konaniu nájdete na nástenke chrámu alebo na internetovej stránke www.grkatpo.sk .