OBNOVENIE SLÁVENIA VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Od piatka 10. decembra 2021 je opäť dovolené sláviť bohoslužby za účasti veriacich. Pre účasť platí režim OP, t.j. pre očkovaných a prekonaných max do 180 dní. Každý veriaci musí mať pri vstupe do chrámu pri sebe potvrdenie o plnom zaočkovaní (vytlačený certifikát, QR kód či covidpass) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia. Tieto doklady sa budú poverenou službou kontrolovať. Následne bude umožnený vstup do chrámu, kde sa bude potrebné zapísať na papier. Zapisovanie platí počas celého týždňa ráno i večer. Na nedeľné sv. liturgie bude spustená rezervácia ako tomu bolo na jar tohto roku. Veriaci si vyberie sv. liturgiu, na ktorú chce prísť a zarezervuje si miesto. Pri príchode do chrámu sa už len stačí preukázať vyššie spomenutým potvrdením a zapisovanie nie je nutné. Pre ostatných platí aj naďalej individuálna pastoračná starostlivosť.

Kapacita chrámu je 30 osôb.