Ako sa pozerá naša spoločnosť na cirkev? Možno aj ako na niektorú z politických strán. Možno ako na organizáciu, ktorá sa snaží presadiť svoj program. S ním chce byť akousi hybnou silou v spoločnosti, mať v nej vplyv a vážnosť. Na tento účel potrebuje dobrovoľníkov a nových záujemcov. Predstavuje aj v celku jednoduchý program: boj proti potratom, proti eutanázii, proti antikoncepcii, proti rozvodom, boj vedený s morálkou Desatora, ktorá sa môže zdať, že je predovšetkým sexuálnou morálkou. Nový zákon sa stáva základnou učebnicou cirkvi a potrebné je ho čítať v registri zakázaného a povoleného. Poctivé dodržiavanie týchto prikázaní zaručí veriacim nebo, ich nedodržiavaním peklo. Poslaním cirkvi je potom presvedčiť čo najväčší počet ľudí o tom, že potraty, eutanázia a antikoncepcia by mali byť navždy zakázané.
Tieto slová som si prečítal v jednom článku, ktorý nielen zaujímavo začínal, ale aj pokračoval. Práve pri týchto slovách mi prišlo na um, že iba takýto pohľad na cirkev a existenciu dvoch pólov, ktoré uznáva, mohli mať aj Ježišovi súčasníci, predstavitelia židovského národa. Aj Mojžišov zákon mal svojich 613 prikázaní. A určite sa niekedy strhla aj debata, ktoré z týchto prikázaní je najväčšie. Koniec-koncov máme o tom zmienku aj vo sv. evanjeliu.

A keď sa nad tým zamýšľame ďalej, dospejeme presne k tomu istému záveru. Vari cirkev nevnímame niekedy pri tej našej uponáhľanosti a nestíhaniu presne tak isto? Vari to nie je len o tom, čo sa mi páči a do čoho mi Boh nemá čo hovoriť?

Ale cirkev v skutočnosti nie je „iba“ o tom. Vďaka dnešnému evanjeliu o svadbe kráľovho syna a o hostine s tým súvisiacej môžeme vidieť cirkev trochu inak. Môžeme ju vidieť ako miesto, kde Boh Otec pre každého jedného z nás pripravuje úžasnú hostinu. Obrovskú hostinu, na ktorú boli pozvaní mnohí hostia. Dokonca ich pozýva dvakrát. Namáha sa nad vecou, ktorá by mala byť normálna. Prijať pozvanie a prísť. Ale nie je tomu tak. Nakoniec sa na svadobnú hostinu dostanú iní, ktorých nájdu na rázcestiach – dobrí aj zlí. Celá sieň sa naplnila. Svadba začala. No nie pre jedného z nich, ktorý neprijal s pozvaním aj oblečenie. Prišiel ako zvyčajne. Bez slávnostného odevu. On musel odísť.

Cirkev je miesto, kde je všetko Bohom Otcom pre nás pripravené. Ponúka nám eucharistickú hostinu, ktorou je sám Jeho Syn Ježiš Kristus. Všetko je pripravené, stačí prísť. Možno si myslíme, že sme dobrí alebo že sme zlí. Pozvanie je pre každého z nás. Nepohrdnime ním.

o. Peter Kačur