Štatistiky hovoria veľmi jasne, že novoročné predsavzatia nefungujú! Polovica z tých, ktorí si predsavzatia dávajú, zlyhajú do konca januára a 9 z 10 sa vzdajú do konca marca. Nechceme potvrdzovať štatistiky. Chceme žiť svoj život naplno tak ako nám ho ponúka Boh. K tomu nám dáva svoje slovo, slovo, ktoré má moc zmeniť náš život. Ale prečo ho vlastne potrebujeme meniť? Pretože náš život môže byť jednoduchší. Počas roka sme plní povinností. Mnohí z nás odpovedajú na otázku “Ako sa darí?” tak, že máme veľa práce a boli sme tak zaneprázdnení. Nikdy nepočujeme, že by mal niekto prázdne ruky a hľadal, čo by mohol robiť. Taký človek asi ani neexistuje. Mnohým z nás budú nasledujúce slová veľmi známe: mám tony zodpovednosti, môj život je bláznivý, životom iba šprintujem, veľa vecí nestíham, nemám čas na rodinu, nedokážem sa venovať svojím koníčkom, nemám čas ísť na dovolenku, kto sa postará, ak nie ja a pod. Ak patríme medzi tých, ktorí sme sa aspoň v niektorých slovách našli, Boh nám ponúka plán ako svoj život zjednodušiť. Pozrime sa na život Marty z evanjelia podľa Lukáša (porov. Lk 10, 42). Ježiš jej ponúka plán, ako si zjednodušiť život. Hovorí jej, že len jedna vec je potrebná a Mária si ju vybrala správne – sedieť pri Ježišových nohách a počúvať jeho slovo. Byť pri Ježišovi a počúvať! Počúvať, čo hovorí každému jednému z nás. Pre každého z nás má slovo, ktorým chce zjednodušiť náš život. Ide mu o nás a o naše šťastie. Presne tak ako mu išlo o šťastie bohatého muža z evanjelia podľa Marka (porov. Mk 10, 21), ktorému odpovedá na jeho otázku, že ešte jedna vec mu chýba. Aj slepý muž v Jánovom evanjeliu hovorí farizejom, že je presvedčený o jednej veci, že bol slepý a teraz vidí. Mnohé postavy z Božieho slova odchádzajú zo stretnutia so samotným Bohom dotknutý Jeho slovom. Pozitívne či negatívne. 1. septembra začíname nový cirkevný rok. Opäť pred nami stojí nový začiatok. Začiatok, ktorý môže každý z nás využiť naplno, aby mal jednoduchší život. Jednoduchší život spočíva v dôvere v Slovo živého Boha. Boha, ktorý má pre nás pripravené nekonečné množstvo lásky, nových začiatkov, nových dobrodružstiev, nových výziev, nových ponúk a skúsenosti, že On je mocný. Chceme, aby sa v našom živote začalo diať niečo nové? Božie slovo je tým pravým začiatkom pre každého z nás. Tak ako Mária, tak ako bohatý mladík a tak ako slepec a mnohí ďalší našli v Ježišových slovách odpoveď pre svoj život, podobne pri Ježišových nohách dokážeme nájsť odpovede aj my. Ježiš chce zjednodušiť náš život. Aká bude naša odpoveď? Odídeme radostní a necháme sa pretvoriť alebo odídeme smutní? Lebo Ježiš má slovo pre každého z nás – slovo života. Kristus medzi nami.

o. Peter Kačur