INFORMÁCIE K NEVEREJNÉMU SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB
(aktualizované 02.11.2020)

Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 02. novembra 2020 dochádza k úprave verejného slávenia bohoslužieb, ktoré sme povinní rešpektovať, t.j. na sv. liturgii môže byť prítomných 6 osôb vrátane kňaza pri dodržaní všetkých hygienických predpisov a potvrdením o negatívnom výsledku RT -PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 07.11.2020 do 8.11.2020.  Preto ponúkame možnosť prísť na sv. liturgiu tým veriacim, ktorých úmysel sa bude sláviť. Tí, ktorí viete, že bude Váš úmysel na danej sv. liturgii, ozvite sa nám telefonicky, aby sme vám vedeli rezervovať miesto. Ozvite sa však aspoň tri dni skôr. Pre ostatných veriacich ponúkame možnosť zúčastniť sa sv. liturgií online s nasledovným programom:

Pondelok – sobota
6.30 hod., 17.00 hod. (online)

Nedeľa
9.00 hod. (online), 10.30 hod.

Prostredníctvom našich profilov (Facebook, YouTube) chceme vysielať (aj naživo, aj zo záznamu) rôzne pobožnosti, zamyslenia či biblickú hodinu. Stačí sledovať náš program cez oznamy na našej stránke či Facebooku. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje dojmy či postrehy. Veríme, že táto situácia nepotrvá dlho. Všetci potrebujeme byť veľmi zodpovední a urobiť všetko, čo môžeme, aby sme to spoločne s Božou pomocou zvládli. Pán má moc zachrániť nás aj od tohto koronavírusu. Nedovoľme, aby sme ostali odtrhnutí od Cirkvi, od farského spoločenstva.

My kňazi ostávame aj naďalej s vami. Rezidujeme aj v tomto čase vo farskej budove. V akejkoľvek potrebe nás, prosím, kontaktujte telefonicky alebo emailom. Veríme, že táto mimoriadna situácia sa pre nás nestane riadnou a že si na ňu nezvykneme. Už teraz sa tešíme na spoločné liturgické i mimoliturgické stretávanie sa.

Neverejné slávenie bohoslužieb sa pre nás spája aj s výpadkom financií (zvončekov či milodarov). Preto vás prosíme o Vašu pomoc aj v  tomto smere. V časti farské oznamy sú uvedené možnosti ako nám prispieť na chod farnosti (režijné náklady).

Pozývame vás k spoločnej modlitbe na úmysel zastavenia pandémie, a to prostredníctvom spoločnej modlitby sv. ruženca každý deň o 20.30 hod. Takto sa vieme zjednotiť vo svojich rodinách a vytvárať duchovné spoločenstvo.

o. Peter Kačur