„Každá ľudská osoba, naozaj každý jeden človek je v Božích očiach dôležitý.“ (pápež František)

V súčasnej dobe bádame veľký hlad človeka po naplnení základných ľudských potrieb, a to byť milovaný, byť prijatý taký aký je, byť užitočný tu na zemi. Keď nemáme naplnené tieto základné potreby, tak poväčšine sa uzatvárame do seba, vytvárame si múr okolo seba, ktorý nám bráni fungovať, žiť plnohodnotný život aký nám chce Pán Ježiš dať.
A preto vznikla myšlienka prijať výzvu Slovenskej katolíckej charity a spustiť projekt pod názvom Farská charita. V marci tohto roku bola oficiálne v našej farnosti spustená Farská charita, ktorú by sme vám chceli v krátkosti predstaviť.
Je to projekt, ktorý, ako sme povedali vyššie, zastrešuje Slovenská katolícka charita a pozýva farnosti celého Slovenska venovať sa charitatívnej činnosti priamo na území svojej vlastnej farnosti. Slovo „charita“ pochádza z latinského slova „caritas“, čo v preklade znamená milosrdná, dávajúca, slúžiaca láska. Z toho vyplýva cieľ Farskej charity: šíriť milosrdnú, dávajúcu, slúžiacu lásku ľuďom našej farnosti, alebo ľuďom, ktorí to potrebujú v našom blízkom okolí. Na plnení tohto cieľa sa podieľa spoločenstvo dobrovoľníkov, združenie veriacich, ktorí prijali výzvu šíriť túto lásku ďalej. „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte (Mt 10,8). Momentálne tím tvoria štyria dobrovoľníci a to o. Peter Kačur, Ivana Matušíková, Dana Husivargová a Andrea Fečková. Ale sú vítaní všetci, ktorí majú túžbu a otvorené srdce pomáhať ľuďom okolo nás. V našej farnosti predovšetkým chceme pomáhať starším, dôchodcom a osamelým ľuďom svojím časom. Ponúknuť priestor na spoločne trávenie času, na vzájomné spoznávanie sa a zdieľanie sa. Pomáhať ľuďom ohrozeným chudobou finančne alebo materiálne. A taktiež túžbou je rozbehnúť tvorivé dielne pre ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoje dary a talenty. Chceme sa taktiež podieľať sa na duchovnej formácii našich farníkov. A možno niekto chce slúžiť iným ľuďom, ale nevie ako na to. A práve aj takýto priestor ponúka naša Farská charita tým, že sa pridáte do realizačného tímu.
Každý človek je dôležitý v očiach Pána Ježiša a preto aj cez Farskú charitu sa má o tom dozvedieť čo najviac ľudí.

Andrea Fečková, členka farskej charity