Na stránkach starej knihy z kláštora čítali dvaja mnísi, že existuje miesto na konci sveta, kde sa nebo dotýka zeme. Rozhodli sa, že sa vydajú na cestu a nájdu to miesto. Sľúbili, že sa nevrátia skôr, pokiaľ ho nenájdu.
Prechodili celý svet. Ocitli sa v mnohých nebezpečenstvách, z ktorých vyviazli. Zažili mnohé utrpenia a odriekania, ktoré so sebou priniesli putovania do všetkých kútov sveta. Stretli sa s veľkým množstvom pokušení, ktoré sa ich snažili odviesť zo správnej cesty.
Všetko prekonali a zvládli.
Vedeli, že na mieste, ktoré hľadali, majú nájsť bránu. Keď na ňu zaklopú, ocitnú sa tvárou v tvár Bohu.
Tú bránu nakoniec našli.
Nestrácali čas a so srdcom až v hrdle zabúchali na dvere.
Brána sa pomaly otvorila. Obaja mnísi opatrne vstúpili a… ocitli sa v svojom kláštore.
Kde teda máme hľadať Boha?
Iný príbeh hovorí o rabínovi Mendelovi di Kozka, ktorého jedného dňa navštívili veľmi vzdelaní mužovia.
Rabín ich udivil svojou otázkou, s ktorou sa na nich obrátil: „Kde prebýva Boh?“, opýtal sa ich.
Vysmiali sa mu.
Opýtali sa: „Čo ťa to napadlo? Vari nie je svet plný jeho slávy?“
Rabín však mal poruke vlastnú odpoveď. Tá znela: „Boh prebýva tam, kde ho nechajú vstúpiť.“
Čo je teda najdôležitejšie? Nechať Boha vstúpiť.
Ale nechať ho skutočne vstúpiť, dovoliť mu, aby oživil moju vieru, aby sa môj život premenil.
Bratia a sestry, oba príbehy nádherne poodhaľujú cieľ dnešného evanjelia. Ježiš Kristus prichádza do gadarského kraja a vyháňa zlých duchov z dvoch posadnutých mužov. Nepýta sa ich, či to chcú. Zlí duchovia ho spoznávajú a boja sa, že ich prichádza predčasne mučiť. Posiela ich do čriedy svíň. Keďže pastieri túto „stratu“ ihneď oznámia obyvateľom toho kraja, všetci prichádzajú za ním a prosia ho, aby odišiel.
Čoho sa bojíme najviac aj my, že by sme mohli príchodom Ježiša do našich životov stratiť. O čo by nás mohol pripraviť? Ježiš prichádza a zvestuje niečo, čo nepoznali. Obyvatelia boli ochotní radšej trpieť posadnutie týchto dvoch mužov, ako prísť o všetko. Možno sa ich mal Kristus opýtať ako ich má oslobodiť, aby tým netrpeli. Možno chceli, aby Kristus použil magickú formulku a všetko by bolo v poriadku. Hlavne, aby sa ich životy nemuseli meniť.
Možno aj pre mnohých z nás je veľkým rizikom pustiť Krista do svojho života. Možno by sme ho najradšej prijali popri všetkom ostatnom. Možno by bolo fajn, ak by Kristus bol jedným spomedzi mnohých bohov v našom živote. Ježiš to ale nechce. Chce, aby sme mu zverili všetko. On sa vie postarať. Presvedčili sa o tom jeho učeníci. Presvedčili sa o tom mnohí svätí. Necháme ho vstúpiť do nášho srdca?

o. Peter