Dnes máme pri všetkých sv. liturgiách našu farskú zbierku. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať!

Popoludní  vás o 17.00 hod. pozývame na každodennú večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

V pondelok 29. januára pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.

V utorok 30. januára máme sviatok Troch svätiteľov B. Veľkého, G. Teológa a J. Zlatoústeho. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6.30 a 18.00 hod.

V stredu 31. januára bude o 17.00 hod. nácvik chrámového zboru v pastoračke.

V piatok 2. februára máme sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 17.30 hod. Pri obidvoch bude požehnanie sviec, ktoré si môžete nechať pri sebe v laviciach. V tento deň je aj voľnica. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme vo štvrtok po večernej sv. liturgii. Z tohto dôvodu v tento deň nebude tichá adorácia.

Budúca sobota 3. februára je prvá zádušná a zároveň aj fatimská. O 7.20 hod. sa pomodlíme panychídu s hramotami a o 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Deti a mladých pozývame na veselicu, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. februára v pastoračke so začiatkom o 14.00 hod. Pripravujeme pre vás tanečnú zábavu popretkávanú so súťažami, zábavnými scénkami a občerstvením. Tešíme sa na vás.

Pripravujeme pre vás biblické stretnutia pod názvom Čaj s Božím slovom. Budú prebiehať každý druhý utorok v čase 18.45 – 19.45 hod. v pastoračke. Prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 13. februára a je určené pre všetkých, ktorí chcú zažiť moc Božieho slova vo svojom živote. Tešíme sa na vás.

Vyšlo nové číslo farského Informátora. Nájdete ho vzadu pri dverách a na našom webe.