Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu, 7. septembra, bude mariánske večeradlo o 17:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti. K sv. spovedi pozývame najmä žiakov, študentov, rodičov a pedagógov.

Telocvičňa na ZŠ Prostějovská bude až od októbra. V pondelok 2. septembra vás však pozývame na floorbal na športové ihrisko pri ZŠ Šmeralová o 17:00 hod.

V piatok 6. septembra pozývame mladých na stretko po večernej sv. liturgii. Stretnutie je v chráme. Pri detskej sv. liturgii bude požehnanie detí, žiakov, študentov, rodičov a učiteľov spolu so školskými potrebami, ktoré si môžete priniesť so sebou.

V nedeľu 8. septembra máme sviatok Narodenia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 8:00 a o 10:00 hod. s myrovaním. Zároveň vás v tento deň pozývame na prvé modlitby chvál po prázdninách so začiatkom o 18:00 hod.

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora.

V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Z Prešova pôjde autobus. Každý, kto by sa chcel tohto pochodu zúčastniť, môže sa už odteraz hlásiť v sakristii a zaplatiť zálohu 5,-€. Autobus pôjde z našej farnosti ráno 4:10 hod. zo zastávky Centrum. Srdečne pozývame!