201006191534120.foto_008Christos voskrese! Zamysleli ste sa niekedy, čo nám cirkev ponúka v evanjeliách Paschálnych nedieľ? Ja som sa v týchto evanjeliách našiel a pevne verím, že sa v nich nájdete aj vy.

Sám som niekedy v pozícií Tomáša, čo neverí, že Boh je naozaj živý a spolieha sa len na seba slovami: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, a nevložím svoj prst do rán po klincoch, a nevložím ruku do jeho boku neuverím.“ (Jn 20,25) Sám som niekedy ako myronosička, čo sa stará kam uniesli jej Pána (Mk 15,43 – 16,80) a nevidí ho v svojich bratoch a sestrách. Sám zo seba robím Porazeného a opusteného, keď hovorím: „Pane, nemám človeka.“ (Jn 5,8) Sám niekedy nedôverujem, že Boh mi môže aj v tých najťažších či najsmutnejších chvíľach zasiahnuť a až s nedôverou ako Samaritánka hovorím: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu?“ (Jn 4,10) Sám som ako slepý, keď sa ho pýta zástup kde je ten človek čo ho uzdravil odpovedám: „Neviem.“ A míňam Ježiša v slepote svojich pádov svojich nedokonalostí, pádov či sklamaní. … Všetky tieto skúsenosti by nikdy nemali zmysel, ak by som neveril, že Pán je naozaj Pánom a Vládcom môjho života, tak ako sa modlíme v modlitbe sv. Efréma Sýrskeho. Môžem ostať v klamstve Kvetnej nedele a čakať, že ma všade budú vítať slovami: „Hosanna“ no môžem sa pripraviť aj na slová ako: „Ukrižuj ho! Preč sním! Je lepšie keď sa obetuje jeden za ľud…“ Ježiš nikdy nemlčí v našich životoch a ja môžem vždy pri tých najťažších udalostiach pozerať na Ježiša ako Tomáš a hovoriť: „Pán môj a Boh môj.“ (Jn 20,29), prvý ako myronosička môžem hlásať, že Pán vstal zmŕvych. (Mk 16,6) Môžem byť každou spoveďou uzdravený jeho ranami a kňaz mi ústami samého Ježiša hovorí: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby Ťa nepostihlo niečo horšie.“ tak ako Porazenému. Pri každom prijatí eucharistie mi ako Samaritánke hlása: „Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude smädný naveky.“ Mojim životom mám plniť len jednu misiu a dennodenne hlásať: „Verím, Pane!“ (Jn 9,38)

V tomto uponáhľanom čase, mne i Vám prajem čas sa zastaviť pri otvorenom hrobe a pozerať do temnoty vo svetle vzkriesenia. Ako autor stránky, verím, že Vám bude slúžiť mnoho rokov. Stránka bola spustená 10.04.2016, tento dátum bude svietiť dole v rohu a na stránke pribudli nové funkcie, ktoré farnosť spropagujú a dúfam, že sa Vám časom zapáči. (bohoslovec Ondrej Miškovič)