Pri oslavách 100. výročia fatimských zjavení rezonuje téma troch tajomstiev takmer na každom stretnutí venovanom tejto problematike. Vo svete sú čoraz známejšie mená troch vizionárov – detí z Fatimy – Františka, Hyacinty a Lucie. Zaiste aj vďaka ich minulotýždňovému svätorečeniu. O Fatime sa hovorí. A nielen v pozitívnom slova zmysle. Počas tohto týždňa som si prečítal zaujímavý článok, v ktorom sa píše, či zázrak, ktorý sa udial v októbri 1917 vo Fatime (tancujúce a farby meniace slnko) bol skutočne reálny. Hoci cirkev tento zázrak v roku 1930 uznala a prijala za vierohodný, pre vedcov ide o jav, ktorý stále podlieha bádaniu. Dokonca existujú rôzne teórie, ktoré hovoria, prečo takýto zázrak nebol možný a poukazujú na rôzne interpretácie ľudí. V skratke povedané mnohí z vedcov vysvetľujú tento jav takto: ak by sa to aj stalo, muselo by byť tancujúce slnko viditeľné všade na celom svete, zázrak môže byť vysvetliteľný psychologickými faktormi ako sugescia či paraidolia, svedectvá ľudí, ktorí zázrak videli, nie sú identické, ba dokonca nemajú ani spoločný základ, zázrak sa odohral iba v ich mysliach a pod. Človek, ktorý nechce prijať nadprirodzenú skutočnosť, bude stále hľadať dôvody, prečo neveriť. Možno zo strachu, že sa nabúra jeho vlastné presvedčenie a čo ak bude potom musieť uveriť? My katolíci veríme, že vo Fatime sa skutočne zjavila Panna Mária, ktorá odovzdala trom malým deťom slová pokánia a pozvala skrze nich celý svet k obráteniu, k zmene zmýšľania, k láske a odpusteniu, neustálej modlitbe predovšetkým za hriešnikov. Ale aj v dnešnej dobe existujú ľudia, ktorí budú popierať očividné a zjavné zázraky a znamenia dnešných čias. O aké ide? Koľko ľudí sa rozhodlo prijať pozvanie Márie k pokániu? Koľko ľudí zmenilo svoje životy vďaka stretnutiu so živým Bohom práve cez Máriu a jej posolstvo? Koľko ľudí zanechalo hriech a zmierilo sa so svojimi nepriateľmi? Toto sú len niektoré príklady zázrakov dnešných čias, nad ktorými môže človek tiež filozofovať alebo ich jednoducho prijať ako fakt. Fatimská Panna Mária nežiada od človeka veci, ktoré by nedokázal splniť. Vari neviem povedať prepáč? Vari nepoznám slovo odpúšťam? Vari je nemožné zmieriť sa so svojím hnevníkom? Vari sa je ťažko modliť? Takto by sme mohli pokračovať do nekonečna. Našli by sme toľko oblastí, v ktorých potrebujeme dať šancu Božej láske, aby do nich vstúpila a aby obrátila môj život hore nohami. Bratia a sestry, Božia Matka prichádza, aby obrátila môj život naruby. Aby mi pripomenula, že často krát zaspávam v svojom živote a že s ním potrebujem niečo urobiť. Prichádza preto, aby mi povedala, že Boh ma aj napriek mojim hriechom zachránil na kríži. Božia Matka sa stáva aj v dnešných dňoch dôkazom Božej lásky, ktorou horí Ježišovo Srdce ku každému z nás. Mária, zachráň nás!

o. Peter Kačur