Zmena

Drahí veriaci,
oznamujeme vám, že od 1. augusta je kancelária farského úradu
presunutá z bytu na Mirka Nešpora 24 do sakristie chrámu z dôvodu presťahovania sa
do novej farskej budovy. Ak nás budete potrebovať, zastihnete nás
na našich mobilných telefónnych číslach a takto si vieme dohodnúť stretnutie. Okrem toho nás môžete zastihnúť v chráme pred alebo po slávení sv. liturgií. Ďakujeme za pochopenie a akceptovanie tohto dočasného riešenia.