1 Jn 1, 1 – 3

„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. – Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.“

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3

Vás srdečne pozýva na modlitbu chvál, ktorá sa uskutoční 08.05.2016 po večierni o 18:00 v našom chráme bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove.

Tešíme sa na Vás!