Prvý človek, ktorý videl vzkrieseného Pána

Posledné sviatky Paschy boli pre učeníkov ako zlý sen. Na počiatku ďalšieho týždňa potom išla Mária Magdaléna s plačom k Ježišovmu hrobu. Určite sa jej hlavou hmýrilo niekoľko otázok, ktoré akosi poznáme aj my: Ako prežije ten hlboký smútok, ktorý ťaží jej dušu? Prečo vyšli jej nádeje a modlitby navnivoč? A kde je Boh, keď Ježiš leží mŕtvy v hrobe? Mária Magdaléna sa v hlbokom smútku prišla poslednýkrát rozlúčiť. Ale potom cez vlastné slzy uvidela odpovede na všetky jej modlitby. Mária Magdaléna bola pravdepodobne tá Mária z Betánie, hriešnica, ktorá Ježiša uctila veľmi výstredným spôsobom – na jednom večierku necelý týždeň pred jeho smrťou mu pomazala nohy vonnou masťou a skropila ich svojimi slzami. Isto vieme, že bola oslobodená od niekoľkých démonov a že potom Ježiša finančne podporovala ako ostatné zámožné ženy. Mária Magdaléna je tiež jednou z púhych piatich osôb, o ktorých sa v Biblii píše, že stáli pod Ježišovým krížom, keď umieral. Mária tam zostala až do konca. Predpokladáme, že sa potom na Veľkú sobotu po západe slnka vydala kúpiť vonné masti na pomazanie Kristovho tela. Svitanie ďalšieho dňa potom zastihlo Máriu znovu na ceste k hrobu, kde zistila, že Ježišovo telo zmizlo. „Vzali môjho Pána,“ hovorí zdesene, „a neviem, kde ho dali“ (Jn 20, 13). Po tom všetkom, čo Mária zažila, stále nazýva Ježiša svojím Pánom. Mária bola vo svojej úcte k Ježišovi verná a vytrvalá. A tak to bola práve Mária Magdaléna, ktorá sa počas veľkonočného rána stretla so vzkrieseným Ježišom ako prvá. Prvý človek, ktorý videl Ježiša po zmŕtvychvstaní, ho videl cez slzy. A prvé slová Novej zmluvy sú otázkou. Nie je to oznámenie, nie je to odpoveď, je to otázka, ticho a s porozumením položená plačúcej žene. Ježiš sa pýta: „Prečo plačeš?“ Ježiš, Boh, ktorého je možné si pomýliť so záhradníkom, jednoducho vysloví Máriino meno. Veľkonočné ráno prináša otázku a meno. Mária sa inštinktívne priblíži, aby sa ho mohla dotknúť, ale Ježiš ju varuje: „Nedrž ma,“ povedal Ježiš. „Ešte som nevystúpil k svojmu Otcovi. Ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.“ Mária uteká povedať učeníkom tú neuveriteľnú novinu: Ježiš vstal z hrobu! A čo naviac, Ježiš nie je naštvaný na svojich takzvaných priateľov. Nazýva ich svojimi bratmi a chce, aby vedeli, že jeho Otec je úplne a doslova ich Bohom. Mária Magdaléna je kvôli tomu, čo jej bolo zverené, v niektorých prípadoch považovaná za apoštolku apoštolov, prého svadka vzkriesenia! Máriin život sa vďaka Ježišovi úplne zmenil. Márie svoju vieru preukázala v mnohých skúškach a nakoniec sa stáva apoštolom apoštolov, prvou príjemkyňou dobrej správy o tom, že Ježiš Kristus žije! Dnes je úplne normálne, že mnohí z nás nosíme vo svojich peňaženkách karty rôznych predajcov. Vraj z toho máme výhody. Práve z toho istého dôvodu sme dnes pozvaní Kristom stať sa členmi klubu vzkrieseného Ježiša a čerpať z toho výhody. Aké? Stačí vykročiť a presvedčiť sa na vlastné oči.

o. Peter Kačur (inšpirovaný úryvkom
z knihy Keď Boh mlčí, Pete Greig)