Človek si zvykol vidieť smrť. Počuť o nej z rádia, vidieť ju v televízii. Stáva sa súčasťou nášho každodenného života. Konflikty, vojny, nepokoje, nevyliečiteľné choroby… To všetko so sebou v mnohých prípadoch prináša smrť ľudí. Smrť teda rozhodne existuje. Vieme to aj preto, lebo o nej hovorí Biblia a je dôsledkom hriechu. Dôkazy o jej prítomnosti zachytávajú i evanjelisti. Stretáva sa s ňou aj Ježiš Kristus – vlastne kvôli tomu prišiel – zachrániť človeka v jeho smrti. V dnešnom evanjeliu sme počuli ako sa isté spoločenstvo ľudí muselo postaviť zoči-voči smrti mladého dievčaťa a museli sa s ňou vysporiadať. Okrem otca. Ten prichádza za Kristom ešte v čase, keď žije, a prosí ho o pomoc. Pomoci z Ježišovej strany a pozornosti na jeho prosbu sa mu dostáva až keď dievča umrelo. A čo robí Kristus? Hovorí otcovi: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“ (Lk 8, 50). Ako sa nebáť, keď smrť je nemenná? Ako sa nehnevať, keď pomoc bola tak blízko? Ako nekričať vo svojom vnútri, prečo sa to vlastne stalo? Ako… a tu prichádza Ježiš a hovorí znovu: „Dievča neumrelo, ale spí.“ (Lk 8, 52). Spí? Čo to vraví? Nezdajú sa nám tieto reakcie akosi dobre známe? Nepočuli sme ich už niekde? Ba dokonca nevyriekli sme ich my sami už niekedy? Či vtedy, či teraz, odpoveď zo strany Boha je rovnaká. LEN VER! Nestrácaj nádej! Vláda smrti je zničená! Víťazí ŽIVOT! Dnes sme všetci pozvaní počuť Ježišov hlas a prebrať sa k životu. K životu s Ním. Túžiš po takom živote?

o. Peter Kačur