Ježiš ide na púšť nie preto, lebo potrebuje obrátenie, ale ako človek musí prejsť touto skúškou. Evanjelista Marek o tom píše vo svojom evanjeliu: „A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal.“ (Mk 1, 12 – 13) Ježiš ide na púšť, aby sa pripravil na svoje poslanie vo svete. Nepotrebuje obrátenie, ako človek sa potrebuje pripraviť plniť vôľu Otca. Robí to aj kvôli nám, aby sme obdŕžali milosť premôcť pokušenie.
Táto príprava spočíva v boji proti duchu zla, t. j. proti diablovi. Aj pre nás je pôstny čas duchovným zápasom. Sme povolaní čeliť Zlému pomocou modlitby, a to v každodennom živote. Vieme, že zlo je, bohužiaľ, činné v našom bytí i okolo nás, kde sa prejavuje násilím, odmietnutím druhého, uzavretosťou, vojnami a nespravodlivosťou. Toto všetko sú skutky Zlého, zla.
Hneď po pokušeniach na púšti začína Ježiš ohlasovať evanjelium, teda radostnú zvesť, ktorá vyžaduje od človeka obrátenie a vieru. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15) Tieto slová neznamenajú nič iné ako uverenie tejto radostnej zvesti, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Vo svojom živote potrebujeme neustále obrátenie. Potrebujeme ho každý deň a cirkev nás nabáda, aby sme sa za to modlili. Lebo nie sme nikdy dostatočne orientovaní smerom k Bohu a svoju myseľ a srdce musíme neustále smerovať k Nemu. Na to je potrebná odvaha odmietnuť všetko, čo nás od tejto cesty odrádza. Sú to hodnoty, ktoré nás mätú a vťahujú nás do nášho sebectva. Naopak, máme dôverovať Pánovi, Jeho dobrote a plánu, ktorý jeho láska má s každým z nás. Pôstna doba je časom pokánia. Áno, ale nie smútku! Je časom pokánia, nie je časom zármutku. Je to radostné a seriózne úsilie, aby sme sa vyzliekli z nášho sebectva, zo starého človeka a obnovili sa podľa milosti krstu.
Jedine Boh nám môže darovať pravé a skutočné šťastie. Je márnosťou strácať čas a hľadať ho inde: v bohatstve, rozkošiach, moci, kariére… Božie kráľovstvo je realizáciou všetkých našich túžob, pretože je súčasne spásou človeka a slávou Boha. Sme povolaní počuť a prijať túto výzvu Ježiša k obráteniu a viere v evanjelium. Sme nabádaní vydať usilovnou cestou k Pasche, aby sme stále viac prijímali milosť od Boha, ktorý chce premeniť svet v kráľovstvo spravodlivosti, pokoja a bratstva.
Presvätá Bohorodička nech nám pomôže žiť túto pôstnu dobu vo vernosti Božiemu slovu a v ustavičnej modlitbe ako to urobil Ježiš na púšti. Nie je to nemožné! Ide o žitie každého dňa s prianím prijať lásku, ktorá prichádza od Boha a chce premeniť náš život i celý svet.

Na základe príhovoru pápeža
Františka spracoval o. Peter Kačur