Pomoc našim!

POMOC NAŠIM!

Drahí bratia a sestry, ako iste viete, piatková tragická udalosť výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove zasiahla aj našu farnosť, keďže táto ulica sa nachádza na území našej farnosti. V samotnej postihnutej bytovke prišli o byty aj naši veriaci. Ďalší, ktorí bývajú v okolitých vežiakoch, sa stále nemôžu dostať do svojich bytov z dôvodu poškodenia či stále pretrvávajúceho nebezpečenstva. Mnohí prišli o všetky svoje osobné veci i celý majetok. Ďakujúc Bohu za ich životy, že sa im nič nestalo, sa im snažíme pomôcť z celých svojich síl. Každý, kto by sa chcel podieľať na finančnej či materiálnej pomoci, je vítaný. Aby však bola pomoc koordinovaná, neváhajte kontaktovať správcu farnosti o. Petra, ktorý vám vie ponúknuť priame kontakty na osoby dotknuté tragickou udalosťou.

V nedeľu 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného počatia presv. Bohorodičky sv. Annou, sa v našom chráme konali o 18:00 hod. modlitby chvál s modlitbami za oslobodenie a uzdravenie s pomazaním olejom sv. Šarbela. Modlitby viedlo domáce farské spoločenstvo Michael spolu so svojimi kňazmi. Modlili sme sa za naše osobné problémy i za tragicky zosnulých či ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Tento moment bol o to silnejší, že takmer všetci poškodení sa týchto modlitieb zúčastnili a v závere vystúpili pred ostatných, aby sme sa za nich modlili a žehnali im. Pri tejto príležitosti sme vyhlásili dobrovoľnú zbierku pre ich potreby, ktorá bola vo výške 2500,-€. Aj to nás presvedčilo, že farské spoločenstvo vie držať spolu a prejavilo svedectvo o Božej dobrote. Sami sme sa presvedčili, že utrpenie našich bratov a sestier je aj našim utrpením a že žiť v spoločenstve má obrovský význam. Pre informáciu dodávam, že pomoc bola poskytnutá priamo veriacim našej farnosti, ktorí sú s touto tragickou udalosťou spojení.

Ďalšia zbierka, ktorú vyhlásil v celom prešovskom dekanáte prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak pre osoby dotknuté tragickou udalosťou, sa uskutoční budúcu nedeľu 15. decembra pri oboch sv. liturgiách. Všetkým darcom a modlitebníkom v mene všetkých, ktorí to potrebujú, vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

o. Peter Kačur