Opatrenia v čase druhej vlny koronavírusu od 1. októbra 2020

INFORMÁCIE K NEVEREJNÉMU SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB
(aktualizované v sobotu 24.10.2020)

Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 24. októbra 2020 je vyhlásený zákaz vychádzania na zamedzenie šírenia koronavírusu a s tým zákaz verejného slávenia bohoslužieb.

Prichádzame preto s možnosťou zúčastňovať sa bohoslužieb v našom chráme aj prostredníctvom online vysielania cez Facebook našej farnosti (Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3) alebo YouTube kanál (Gréckokatolícka cirkev farnosť Prešov – Sídlisko 3).

Sv. liturgie budeme od soboty 24. októbra 2020 sláviť takto:

Pondelok – piatok
17.00 hod. (online)

Sobota
7.00 hod.

Nedeľa
9.00 hod. (online)

Prostredníctvom našich profilov (Facebook, YouTube) chceme vysielať (aj naživo, aj zo záznamu) rôzne pobožnosti, zamyslenia či biblickú hodinu. Stačí sledovať náš program cez oznamy na našej stránke či Facebooku. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje dojmy či postrehy. Veríme, že táto situácia nepotrvá dlho. Všetci potrebujeme byť veľmi zodpovední a urobiť všetko, čo môžeme, aby sme to spoločne s Božou pomocou zvládli. Pán má moc zachrániť nás aj od tohto koronavírusu. Nedovoľme, aby sme ostali odtrhnutí od Cirkvi, od farského spoločenstva.

My kňazi ostávame aj naďalej s vami. Rezidujeme aj v tomto čase vo farskej budove. V akejkoľvek potrebe nás, prosím, kontaktujte telefonicky alebo emailom. Veríme, že táto mimoriadna situácia sa pre nás nestane riadnou a že si na ňu nezvykneme. Už teraz sa tešíme na spoločné liturgické i mimoliturgické stretávanie sa.

Neverejné slávenie bohoslužieb sa pre nás spája aj s výpadkom financií (zvončekov či milodarov). Preto vás prosíme o Vašu pomoc aj v  tomto smere. V časti farské oznamy sú uvedené možnosti ako nám prispieť na chod farnosti (režijné náklady).

Pozývame vás k spoločnej modlitbe na úmysel zastavenia pandémie, a to prostredníctvom spoločnej modlitby sv. ruženca v mesiaci október každý deň o 20.30 hod. Takto sa vieme zjednotiť vo svojich rodinách a vytvárať duchovné spoločenstvo.

o. Peter Kačur