Drahí bratia a sestry! Som veľmi rád, že vám môžem oznámiť radostnú zvesť – začíname verejne sláviť bohoslužby s prísnymi hygienickými opatreniami. Určite to zvládneme a veľmi sa teším na spoločné stretnutia v chráme. Takže ako to vlastne bude vyzerať?

Začíname zajtra, v stredu 6. mája. Liturgický program je nezmenený. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6.30 a o 18.00 hod. (v piatok o 17.30 hod.). Kapacita chrámu je obmedzená na 60 miest na sedenie pri dodržaní dvojmetrových rozostupov. Väčšia zmena sa dotýka nedeľného slávenia, konkrétne najbližšej nedele 10. mája. Keďže je kapacita chrámu obmedzená, v nedeľu budeme sláviť štyri sv. liturgie až do odvolania. Tie budú v týchto časoch: 7.30 hod. (cirkevnoslovansky) a 9.00 hod. (slovensky) budú prednostne pre seniorov. Ďalšie budú o 10.30 hod. a o 12.00 hod. v slovenskom jazyku. Verím, že sa podľa toho všetci zariadime a budeme využívať tieto rozšírené možnosti ako prísť v nedeľu, ale aj cez týždeň do chrámu.

V nasledujúcich riadkoch ponúkam bližšie usmernenia, ktoré súvisia s príchodom do chrámu, s účasťou na sv. liturgii a pod. Je dôležité, aby sme si ich všetci osvojili a prakticky uplatňovali. Ako mám teda postupovať, keď sa rozhodnem prísť do chrámu?

Do chrámu vstupujem iba s rúškom na tvári alebo iným vhodným prekrytím.

Pri vstupe do chrámu aplikujem dezinfekciu na ruky (ak nemám rukavice), ktorú nájdem v predsieni vľavo.

Kapacita chrámu je momentálne obmedzená na 60 miest. Všetky sú na sedenie.
Po ich obsadení môžem využiť priestor pred chrámom za dodržania min. dvojmetrového odstupu od ostatných.

V chráme si sadnem na miesto, ktoré je na to výhradne určené. Je označené bielym lístkom,
ktorý musí byť predo mnou okrem prvých lavíc vľavo a vpravo. Tam je lístok na opierke.

Osoby žijúce v jednej domácnosti (manželia, rodiny s deťmi a pod.) môžu sedieť v jednej lavici. Nikto ďalší si už však nesmie prisadnúť.

K sv. prijímaniu pristupujem v najmenej dvojmetrovom odstupe (viď pásku na podlahe).
Eucharistiu prijímam do dlane.

K sv. spovedi môžem pristúpiť po dohode s kňazom.
Dohodnúť sa je potrebné vopred v dostatočnom časovom predstihu.

Ak potrebujem ísť za kňazom do sakristie, prichádzam za ním po sv. liturgii.
Do sakristie vstupujeme po jednom.

Správam sa zodpovedne, aby som ostatným spríjemnil/a modlitbu v chráme.

Chrám bude otvorený nie hodinu, ale 30 minút pred slávením.
V praxi to znamená, že sv. ruženec sa začneme modliť o 17.30 hod., resp. v piatok o 17.00 hod.

Nedeľné utierne nebudú až do odvolania. Večierne v sobotu a nedeľu budú ako doteraz.

Verím, že tieto obmedzenia, respektíve opatrenia, príjmeme v dobrej viere, že to všetko robíme pre naše spoločné dobro. V modlitbách naďalej prosme,aby táto pandémia s jej obmedzeniami čím skôr pominula a my aby sme sa mohli stretávať pri modlitbách tak ako tomu bolo predtým. Buďme zodpovední! Oplatí sa to! Teším sa na stretnutie s vami v chráme.

o. Peter Kačur