Modlitba za Sv. Otca na Slovensku

„Dobrotivý Bože,

ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa,

aby nás viedli na ceste za Ježišom.

Prosíme ťa na ich príhovor

za Svätého Otca Františka a za nás všetkých,

aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha.

Aby nás počas svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola Petra

posilnil vo viere, predovšetkým v to,

že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že on, náš Pán,

je pre každého cestou, pravdou a životom,

teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.