Pondelok, 9. júl
Svätý hieromučeník Pankrác
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Kor 5, 9-6,11, zač. 134; Mt 13,54-58, zač. 56.

Utorok, 10. júl
Prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 401); 1 Kor 6,20b-7,12, zač. 136; Mt 14, 1-13, zač. 57.

Streda, 11. júl
Svätá mučenica Eufémia
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Kor 7,12-24, zač.137; Mt 14, 35-15,11, zač. 60.

Štvrtok, 12. júl
Svätí mučeníci Proklos a Hilarios
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 1 Kor 7,24-35, zač.138; Mt 15,12b-21, zač. 61.

Piatok, 13. júl
Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 1 Kor 7,35-8,7, zač. 139; Mt 15, 29-31, zač. 63.

Sobota, 14. júl
Svätý apoštol Akvila
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 12,1-3, zač. 108; Mt 10, 37-11,1, zač. 39.

Nedeľa, 15. júl
Siedma nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických koncilov. Odpustová slávnosť. Myrovanie. Radový hlas 6.
08:00 csl. sv. lit. (HP 104); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103); Rim 15,1-7, zač.116; Mt 9,27-35, zač. 33.
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 16. júl
Svätý hieromučeník Aténogénes a jeho desiati učeníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Kor 9,13-18, zač. 142; Mt 16,1-6, zač. 65.

Utorok, 17. júl
Blažený hieromučeník Pavel, prešovský biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 379); 18:00 csl. sv. lit. (HP 407); Hebr 13,7-16, zač. 334; Lk 12, 32-40, zač. 67.

Streda, 18. júl
Svätý mučeník Emilián
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Kor 10,12-22, zač.145; Mt 16, 20-24, zač. 68.

Štvrtok, 19. júl
Prepodobná matka Makrína
06:30 sl. sv. lit. (PZ 381); 18:00 csl. sv. lit. (HP 408); 1 Kor 10,28-11,7, zač.147; Mt 16, 24-28, zač. 69.

Piatok, 20. júl
Svätý a slávny prorok Eliáš. Voľnica.
06:30 csl. sv. lit. (HP 410); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 382); Jak 5,10-20, zač. 57; Lk 4, 22-30, zač. 14.

Sobota, 21. júl
Prepodobní otcovia Simeon a Ján
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 13,1-10, zač. 111; Mt 12, 30-37, zač. 47.

Nedeľa, 22. júl
Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička Mária Magdaléna. Radový hlas 7.
08:00 csl. sv. lit. (HP 105); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104); 1 Kor 1,10-18, zač.124; Mt 14,14 – 22, zač. 58.
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona