Pondelok, 15. august

Zosnutie presvätej Bohorodičky. Prikázaný sviatok. Myrovanie.

06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 16:30 sl.sv.lit., 18:00 sl. sv. lit. (PZ 393); Flp 2, 5-11, zač. 240; Lk 10,38-42;27-28, zač. 54.

Utorok, 16. august

Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu Ježiša Krisata.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 395); 18:00 csl. sv. lit. (HP 428); 1Kor 15,29-38, zač. 161; Mt 21, 23-27, zač. 85.

Streda, 17. august

Svätý mučeník Myrón.

06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 393); 1 Kor 16,4-12, zač.165; Mt 21, 28-32, zač. 86.

Štvrtok, 18. august

Svätí mučeníci Flórus a Laurus.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 393); 18:00 csl. sv. lit. (HP 426); 2 Kor 1,1-7, zač. 167; Mt 21, 43-46, zač. 88.

Piatok, 19. august

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci.

06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 393);  2 Kor 1, 12-20, zač. 169; Mt 22, 23-33, zač. 91.

Sobota, 20. august

Svätý prorok Samuel.

06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 393); Rim 15,30-33, zač. 119; Mt 17, 24-18,4, zač. 73.

Nedeľa, 21. august

Desiata nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Tadeáš. Radový hlas 1.

08:00 csl. sv. lit. (HP 97, 426); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96, 393); 1 Kor 4,9-16, zač.131; Mt 17,14-23a, zač. 72.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 22. august

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci .

06:30 csl.sv.lit. (HP 426); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 393); 2 Kor 2,3c-15, zač. 171; Mt 23,13-22, zač. 94.

Utorok, 23. august

Zakončenie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 393); 18:00 csl. sv. lit.(HP 426); 2 Kor 2,14-3,3, zač. 172; Mt 23, 23-28, zač. 95.

Streda, 24. august

Svätý hieromučeník Eutychés.

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 112); 2 Kor 3,4-11, zač.173; Mt 23, 29-39, zač. 96.

Štvrtok, 25. august

Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 397); 18:00 csl. sv. lit.(HP 430); 2 Tim 1,8-18, zač.291; Mk 8, 34b-9,1, zač. 37.

Piatok, 26. august

Svätí mučeníci Adrián a Natália.

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 2 Kor 4, 13-18, zač. 177; Mt 24, 27-33.42-51, zač. 100.

Sobota, 27. august

Prepodobný otec Pimen.

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 1 Kor 1,3-9, zač. 123; Mt 19, 3-12, zač. 78.

Nedeľa, 28. august

Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97);  1 Kor 9,2b-12, zač. 141; Mt 18,23-35, zač. 77.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona