Pondelok, 8. marec

Prepodobný otec a vyznávač Teofylakt

06:30 csl. sv. lit. (SDS 191); 18:00 sl. sv. lit. (HS 154); Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 23, zač. 51.

Utorok, 9. marec

Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey

06:30 sl. sv. lit. (HS 155); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 191); Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 –16, zač. 80.

Streda, 10. marec

Svätý mučeník Kodrat a spol.

06:30 csl. sv. lit. (SDS 193); 18:00 lit. VPD (MM 22, 48); Gal 5, 22 – 25; 6, 1 – 2, zač. 213; Mt 9, 18 – 26, zač. 32; VPD: Gn 9, 18 – 10, 1: Prís 12, 23 – 28; 13, 1 – 9.

Štvrtok, 11. marec

Svätý Sofrónius, jeruzalemský patriarcha

06:30 sl. sv. lit. (HS 157); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 194); Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 30, zač. 105.

Piatok, 12. marec

Prepodobný Teofan Sigrianský. Svätý Gregor Dialogos

06:30 csl. sv. lit. (SDS 195); 17:30 dets. lit. VPD (MM 23, 44, 48); 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Mt 25, 1 – 13, zač. 104; VPD: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26.

Sobota, 13. marec

4. zádušná sobota. Prenesenie pozostatkov sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu

06:30 csl. sv. lit. (SDS 308); 18:00 sl. sv. lit. (HS 160); Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7, 31 – 37, zač. 31.

Nedeľa, 14. marec

4. pôstna nedeľa. Prepodobný Benedikt. Radový hlas 8.

08:00 csl. sv. lit. (SDS 190; 202); 10:00 sl. sv. lit. (HS 152; 212); Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 – 31, zač. 40.

17:00 Krížová cesta

18:00 Pôstna večiereň s poklonami

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 15. marec

Svätý mučeník Agapios

06:30 csl. sv. lit. (SDS 191); 18:00 sl. sv. lit. (HS 154); Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31 – 36, zač. 26.

Utorok, 16. marec

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

06:30 sl. sv. lit. (HS 155); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 191); Ef 4, 14 – 17, zač. 225; Lk 6, 24 – 30, zač. 25.

Streda, 17. marec

Prepodobný Alexej

06:30 csl. sv. lit. (SDS 193); 18:00 lit. VPD (MM 24, 25); Ef 4, 17 – 25a, zač. 226; Lk 7, 36 – 50, zač. 33; VPD: Gn 17, 1 – 9: Prís 15, 20 – 33; 16, 1 – 9.

Štvrtok, 18. marec

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup

06:30 sl. sv. lit. (HS 157); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 194); Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, zač. 70.

Piatok, 19. marec

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

06:30 csl. sv. lit. (SDS 195); 17:30 dets. lit. VPD (MM 29); 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179;  Lk  12, 42 – 48, zač. 68; VPD: Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 28; 18, 1 – 5.

Sobota, 20. marec

Akatistová sobota. Prepodobní otcovia pozabíjaní Saracénmi v Kláštore sv. Sávu

06:30 csl. sv. lit. (SDS 196); 18:00 sl. sv. lit. (HS 160); Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8, 27 – 31, zač. 35.

Nedeľa, 21. marec

5. pôstna nedeľa. Prepodobný Jakub Vyznávač. Radový hlas 1.

08:00 csl. sv. lit. (SDS 185, 202); 10:00 sl. sv. lit. (HS 143, 214); Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Mk 10, 32b – 45, zač. 47.

17:00 Krížová cesta

18:00 Pôstna večiereň s poklonami

19:00 Eucharistická poklona