Pondelok, 7. jún

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský

06:30 csl. sv. lit. (HP 240); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 225); Rim 7, 1-13, zač. 94; Mt 9, 36-38; 10, 1-8, zač. 34

Utorok, 8. jún

Prenesenie pozostatkov svätého Veľkomučeníka Teodora Tyrona

06:30 sl. sv. lit. (PZ 225); 18:00 csl. sv. lit. (HP 240); Rim 7, 14-25; 8, 1-2, zač. 95; Mt 10, 9-15, zač. 35

Streda, 9. jún

Svätý Cyril, alexandrijský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 240); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 225); Rim 8, 2-13, zač. 96; Mt 10, 16-22, zač. 36

Štvrtok, 10. jún

Zakončenie Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Timotej

06:30 sl. sv. lit. (PZ 225); 18:00 csl. sv. lit. (HP 240); Rim 8, 22-27, zač. 98; Mt 10, 23-31, zač. 37

Piatok, 11. jún

Sviatok Najsvätejšieho Srdca nášho Pána a Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí. Zakončenie Roku kňazov  – možnosť získať plnomocné odpustky.

06:30 csl. sv. lit. (HP 242); 16:30 sl. sv. lit. (PZ 226);18:00 sl. sv. lit. (PZ 226) – detská liturgia nie je; Hebr 2, 11-18, zač. 306; Jn 3, 13-17, zač. 9.

Sobota, 12. jún

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Prepodobní otcovia Onufrios Veľký a Peter Athosský

06:30 csl. sv. lit. (HP 245); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 229); Rim 3, 28-31; 4, 1-3; zač. 85; Mt 7, 24-29; 8, 1-4; zač. 24.

Nedeľa, 13. jún

3. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Akvilína. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97); Rim 5, 1-10, zač. 88; Mt 6, 22-33, zač. 18

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 14. jún

Svätý prorok Elizeus. Svätý Metod, konštantínopolský patriarcha

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 9, 18-33, zač. 102; Mt 11, 2-15, zač. 40

Utorok, 15. jún

Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Rim 10, 11-21; 11, 1-2, zač. 104; Mt 11, 16-20, zač. 41

Streda, 16. jún

Svätý Tychón Divotvorca

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 11, 2b-12, zač. 105; Mt 11, 20-26, zač. 42.

Štvrtok, 17. jún

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Rim 11, 13-24, zač. 106; Mt 11, 27-30, zač. 43

Piatok, 18. jún

Svätý mučeník Leontios

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114) – detská liturgia; Rim 11, 25-36, zač. 107; Mt 12, 1-8, zač. 44

Sobota, 19. jún

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

06:30 csl. sv. lit. (HP 390); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 367); Rim 6, 11-17, zač. 92; Mt 8, 14-23, zač. 26

Nedeľa, 20. jún

4. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. Radový hlas 3.

08:00 csl. sv. lit. (HP 100); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99); Rim 6, 18-23, zač. 93; Mt 8, 5-13, zač. 25

18:15 Veľká večiereň

19:00 Eucharistická poklona

!!!!!11.6. – zakončenie Roku kňazov ……možnosť získať plnomocné odpustky!!!!