Pondelok, 7. november

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny.

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Kol 2, 13-20, zač. 255; Lk 9,18-22, zač. 43.

Utorok, 8. november

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a beztelesným mocnostiam.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 272); 18:00 csl. sv. lit. (HP 288); Hebr 2,2-10, zač. 305; Lk 10, 16-21, zač. 51a.

Streda, 9. november

Prepodobná matka Matróna.

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Kol 3,17-4,1, zač.259; Lk 9,44-50, zač. 47.

Štvrtok, 10. november

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Kol 4,2-9, zač. 260; Lk 9, 49-56, zač. 48a.

Piatok, 11. november

Prepodobný otec a vyznávač teodor Studitský.

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);  Kol 4, 10-18, zač. 261; Lk 10, 1-15, zač. 50.

Sobota, 12. november

Svätý  hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

06:30 csl. sv. lit. (HP 289); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 274); Hebr 4,14-5,10, zač. 311; Jn 10, 9-16, zač. 36.

Nedeľa, 13. november

Dvadsiatadruhá nedeľa po Päťdesiatnici. Náš otec sv. Ján Zlatoústy. Radový hlas 5.

08:00 csl. sv. lit. (HP 102,291); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101,275); Gal 6,11-18, zač.215; Lk 16,19-31, zač. 83.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 14. november

Svätý a všechválny apoštol Filip.

06:30 csl.sv.lit. (HP 293); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 277); 1 Sol 1,1-5, zač. 262; Lk 10,22-24, zač. 52.

Utorok, 15. november

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok filipovky (pôstneho obdobia pred Narodením Ježiša Krista), trvá do 24.12. vrátane.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.(HP 110); 1 Sol 1,6-10, zač. 263; Lk 11, 1-10, zač. 55.

Streda, 16. november

Svätý apoštol a evanjelista Matúš.

06:30 csl. sv. lit. (HP 294); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 279); 1 Sol 2,1-8, zač.264; Lk 11, 9-13, zač. 56.

Štvrtok, 17. november

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); 1 Sol 2,9-14a, zač.265; Lk 11, 14-23, zač. 57.

Piatok, 18. november

Svätí mučeníci Platón a Roman.

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 1 Sol 2, 14-19, zač. 266; Lk 11, 23-26, zač. 58.

Sobota, 19. november

Svätý prorok Abdiáš.

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 2 Kor 8,1-5, zač. 185; Lk 8, 16-21, zač. 36.

Nedeľa, 20. november

Nedeľa Krista Kráľa. Myrovanie.

08:00 csl. sv. lit. (HP 281,296); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 286,280);  Kol 1,12-20, zač. 250; Jn 18,33 -37, zač. 59b.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona