Pondelok, 6. august
Premenenie nášho Pána. Myrovanie
06:30 csl. sv. lit. (HP 418); 16:30 sl. sv. lit., 18:00 sl. sv. lit. (PZ 387); 2 Pt 1, 10-19, zač. 65; Mt 17,1-9, zač. 70

Utorok, 7. august
Svätý mučeník Domécius
06:30 sl. sv. lit. (PZ 387); 18:00 csl. sv. lit. (HP 418); 2 Kor 2,14-3,3, zač. 172; Mt 23, 23-28, zač. 95

Streda, 8. august
Svätý Emilián Vyznávač
06:30 csl. sv. lit. (HP 418); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 387); 2 Kor 3,4-11, zač.173; Mt 23, 29-39, zač. 96

Štvrtok, 9. august
Svätý apoštol Matej
06:30 sl. sv. lit. (PZ 387); 18:00 csl. sv. lit. (HP 418); 2 Kor 4,1-6, zač.175; Mt 24,13-28, zač. 99

Piatok, 10. august
Svätý mučeník Vavrinec
06:30 csl. sv. lit. (HP 418); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 387); 2 Kor 4,13-18, zač. 177; Mt 24, 27-33.42-51, zač. 100

Sobota, 11. august
Svätý mučeník Euplos
06:30 csl. sv. lit. (HP 418); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 387); 1 Kor 1,3-9, zač. 123; Mt 19, 3-12, zač. 78

Nedeľa, 12. august
Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný Mojžiš. Radový hlas 2.
08:00 csl. sv. lit. (HP 98,418); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97,387); 1 Kor 9,2b-12, zač.141; Mt 18,23-35, zač. 77
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 13. august
Zakončenie sviatku Premenenie Pána. Prepodobný Maxim Vyznávač
06:30 csl. sv. lit. (HP 418); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 387); 2 Kor 5,10-15, zač. 179; Mk 1,9-55, zač. 2

Utorok, 14. august
Predprazdenstvo Zosnutia Bohorodičky
06:30 sl. sv. lit. (PZ 393); 18:00 csl. sv. lit. (HP 424); 2 Kor 5,15-21, zač. 180; Mk 1, 16-22, zač. 3

Streda, 15. august
Zosnutie presvätej Bohorodičky. Myrovanie. Prikázaný sviatok
06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 16:30 sl. sv. lit., 18:00 sl. sv. lit. (PZ 393); Flp 2,5-11, zač.240; Lk 10, 38-42, zač. 54.

Štvrtok, 16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu Ježiša Krista
06:30 sl. sv. lit. (PZ 393,395); 18:00 csl. sv. lit. (HP 426,428); 2 Kor 7,1-10a, zač.183; Mk 1, 29-35, zač. 5

Piatok, 17. august
Svätý mučeník Myrón
06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 393); 2 Kor 7,10-16, zač. 184; Mk 2, 18-22, zač. 9

Sobota, 18. august
Svätí mučeníci Flórus a Laurus
06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 393); 1 Kor 1,26-29, zač. 119; Mt 20, 29-34, zač. 82

Nedeľa, 19. august
Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Andrej a spoločníci. Radový hlas 3.
08:00 csl. sv. lit. (HP 100,426); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99,393); 1 Kor 15,1-11, zač.158; Mt 19,16 – 26, zač. 79
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona