Pondelok, 6. december

Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. Myrovanie

06:30 csl. sv. lit. (HP 303); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 290); Hebr 13, 17-21 zač. 335; Lk 6, 17-23, zač. 24.

Utorok, 7. december

Predprazdenstvo Počatia Presvätej Bohorodičky. Svätý Ambróz, milánsky biskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 304); Hebr 4, 1-13 zač. 310; Lk 21, 12-19, zač. 106.

Streda, 8. december

Nepoškvrnené Počatie Presvätej Bohorodičky. Myrovanie

06:30 csl. sv. lit. (HP 305);16:30 sl.sv. lit. 18:00 sl. sv. lit. (PZ 292); Gal 4,22b–31 zač. 210b; Lk 8, 16-21, zač. 36.

Štvrtok, 9. december

Prepodobný Patapios.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113);Hebr 7, 1-6 zač. 315; Lk 21, 28-33, zač. 107.

Piatok, 10. december

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Hebr 7, 18-25 zač. 317; Lk 21,37-22,8 zač. 108a.

Sobota, 11. december

Prepodobný Daniel Stĺpnik

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115);Ef 2, 11 -13 zač. 220b; Lk 13, 18-29, zač. 72.

Nedeľa, 12. december

Nedeľa svätých praotcov. Prepodobný Spiridon Divotvorca. Radový hlas 4.

08:00 csl. sv. lit. (HP 101,308); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100,294);  Kol 3,4-11, zač.257; Lk 14, 16-24, zač.76.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 13. december

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Mardarios a Orest

06:30 csl. sv. lit. (HP 307); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  295); Hebr 8, 7-13 zač. 319; Mk 8, 11-21 zač. 33.

Utorok, 14. december

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Hebr 9, 8-10.15 – 23 zač. 321; Mk 8, 22-26 zač. 34.

Streda, 15. december

Svätý hieromučeník Eleuterios

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Hebr 10,1-18  zač. 323; Mk 8, 30-34 zač. 36.

Štvrtok, 16. december

Svätý prorok Aggeus

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Hebr 10,35 -11,7 zač. 326; Mk 9, 10-16 zač. 39.

Piatok, 17. december

Svätý prorok Daniel

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Hebr  11,8.11-16  zač. 327; Mk 9, 33-41 zač. 41.

Sobota, 18. december

Sobota pred Kristovým narodením. Svätý mučeník Sebastián a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Gal 3, 8-12, zač. 205; Lk 13, 18-29; zač. 72.

Nedeľa, 19. december

Nedeľa svätých otcov. Svätý mučeník Bonifác

Radový hlas 5.

08:00 csl.sv.lit. (HP102,309); 10:00 sl.sv.lit. (PZ101,296); Hebr 11, 9-10.17-23.32-40, zač.328; Mt 1,1-25, zač. 1.

14:30 Predvianočná sv. spoveď

Večiereň a Eucharistická poklona už večer nebude.