Pondelok, 5. júl

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

08:00 csl. sv. lit. (HP 398); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 376); Hebr 7, 26-28; 8,1-2, zač. 318; Mt 5, 14-19, zač. 11

Utorok, 6. júl

Prepodobný otec Sisoes Veľký

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Kor 6, 20; 7, 1-12, zač. 136; Mt 14, 1-13, zač. 57

Streda, 7. júl

Prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akkakios

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Kor 7, 12-24, zač. 137; Mt 14, 35-39; 15, 1-11, zač. 60

Štvrtok, 8. júl

Svätý veľkomučeník Prokop

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Eucharistický sprievod sídliskom; 1 Kor 7, 24-35, zač. 138; Mt 15, 12-21, zač. 61

Piatok, 9. júl

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 114); Krížová cesta sídliskom; 1 Kor 7, 35-40; 8,1-7, zač. 139; Mt 15, 29-31, zač. 63

Sobota, 10. júl

Prepodobný otec Anton Pečersko – Kyjevský

06:30 csl. sv. lit. (HP 401); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 12, 1-3, zač. 108; Mt 10, 37-42; 11, 1, zač. 39

Nedeľa, 11. júl

7. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Eufémia. Radový hlas 6. Odpustová slávnosť našej farnosti k sviatku bl. P. P. Gojdiča.

08:00 csl. sv. lit. (HP 104); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103); Myrovanie; Rim 15, 1-7, zač. 116; Mt 9, 27-35, zač. 33

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 12. júl

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Prepodobný otec Michal Maleinský

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Kor 9, 13-18, zač. 142; Mt 16, 1-6, zač. 65

Utorok, 13. júl

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Kor 10, 5-12, zač. 144; Mt 16, 6-12, zač. 66

Streda, 14. júl

Svätý apoštol Akvila

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Kor 10, 12-22, zač. 145; Mt 16, 20-24, zač. 68

Štvrtok, 15. júl

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 403); 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16,24-28, zač. 69

Piatok, 16. júl

Svätý hieromučeník Aténogénes a jeho desiati spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 1 Kor 11, 8-22, zač. 148; Mt 17, 10-18, zač. 71

Sobota, 17. júl

Blahoslavený hieromučeník Pavel Peter Gojdič, prešovský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 407); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 379); Hebr 13, 7-16, zač. 334; Jn 15, 17-27; 16, 1-2, zač. 52

Nedeľa, 18. júl

8. nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka svätých otcov prvých šiestich ekumenických snemov. Svätý mučeník Hyacint z Amastridy. Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik. Radový hlas 7.

08:00 csl. sv. lit. (HP 105,405); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104,377); 1 Kor 1, 10-18, zač. 124; Mt 14, 14-22, zač. 58

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona