Pondelok, 5. december

Prepodobný a bohonositeľný otec Sáva Posvätený

06:30 csl. sv. lit. (HP 301); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 289); Gal 5, 22-6,2, zač. 213; Mt 11,27-30, zač. 43

Utorok, 6. december

Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. Myrovanie

06:30 sl. sv. lit. (PZ 290); 18:00 csl. sv. lit. (HP 303); Hebr 13,17-21, zač. 335; Lk 6, 17-23a, zač. 24

Streda, 7. december

Predprazdenstvo Počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou

06:30 csl. sv. lit. (HP 304); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Tim 1,18-20;2,8-15, zač.281; Lk 15,1-10, zač. 78

Štvrtok, 8. december

Nepoškvrnené Počatie Presvätej Bohorodičky. Myrovanie.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 292);16:30 sl.sv.lit. 18:00 csl. sv. lit. (HP 305); Gal 4,22b-31, zač. 210b; Lk 8, 16-21, zač. 36

Piatok, 9. December

Prepodobný otec Patapios

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);  1 Tim 4, 4-8.16, zač. 285; Lk 16, 15-18;17,1-4, zač. 82

Sobota, 10. december

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Gal 3,8-12, zač. 205; Lk 9, 57-62, zač. 49

Nedeľa, 11. december

Nedeľa svätých Praotcov. Radový hlas 1.

08:00 csl. sv. lit. (HP 97,308); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96,294); Kol 3,4-11, zač.257; Lk 14,16-24, zač. 76

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 12. december

Prepodobný Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

06:30 csl.sv.lit. (HP 109); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 108); 1 Tim 5,1-10, zač. 285c; Lk 17,20-25, zač. 86

Utorok, 13. december

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

06:30 sl. sv. lit. (PZ 295); 18:00 csl. sv. lit.(HP 307); 1 Tim 5,11-21, zač. 286; Lk 17, 26-37, zač. 87

Streda, 14. december

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Tim 5,22-6,11a, zač.287; Lk 18, 15-17.26-30, zač. 90

Štvrtok, 15. December

Svätý hieromučeník Eleuterios.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); 1 Tim 6,17-21, zač.289; Lk 18, 31-34, zač. 92

Piatok, 16. december

Svätý prorok Aggeus

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 2 Tim 1, 1-2.8-18, zač. 290a.; Lk 19, 12-28, zač. 95

Sobota, 17. december

Svätý prorok Daniel

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Gal 5,22-6,2, zač. 213; Lk 10, 19-21, zač. 51b

Nedeľa, 18. december

Nedeľa svätých otcov. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (HP 98,309); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97,296);  Hebr 11,9-10.17-23.32-40, zač. 328; Mt 1,1 -25, zač. 1

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona