Pondelok, 4. marec
Prepodobný otec Gerasim
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Flp 2,5-11, zač. 240; Mt 13,10-23, zač. 51

Utorok, 5. marec
Svätý mučeník Konón
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Kor 1,18-31, zač.125; Mt 13,24-30, zač. 52

Streda, 6. marec
Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. VPD (MM 22,50); Gal 5,22-6,2, zač.213; Mt 9, 18-26, zač. 32

Štvrtok, 7. marec
Svätí hieromučeníci Bazil, Efrém, Kapitón
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Gal 2,16-20, zač.203; Mt 25,14-30, zač. 105

Piatok, 8. marec
Prepodobný otec Teofylakt
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. VPD (MM 23,44,53); 2 Tim 3,10-15, zač. 296; Mt 25, 1-13, zač. 104

Sobota, 9. marec
Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey
06:30 csl. sv. lit. (HP 359); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 344); Hebr 6,9-12, zač. 313; Mk 7, 31-37, zač. 31

Nedeľa, 10. marec
Štvrtá pôstna nedeľa. Svätý mučeník Kodrat. Radový hlas 8.
08:00 csl. sv. lit. (HP 107,174); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106,176); Hebr 6,13-20, zač.314; Mk 9,17-31, zač. 40
18:00 Pôstna večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 11. marec
Svätý otec Sofronios, jeruzalemský patriarcha
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 12,1-3, zač. 108; Lk 6,31-36, zač.23

Utorok, 12. marec
Prepodobný otec Teofan
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Ef 4,14-17, zač.225; Lk 6,24-30, zač. 25

Streda, 13. marec
Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. VPD (MM 24,28); Ef 4,17-25, zač.226; Lk 7, 36-50, zač. 33

Štvrtok, 14. marec
Svätý Andrej Krétsky
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Ef 4,25-32, zač.227; Lk 13,1-9, zač. 70

Piatok, 15. marec
Svätý mučeník Agapios a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. VPD (MM 29); 2 Kor 5,10-15, zač. 179; Lk 12, 42-48, zač. 68

Sobota, 16. marec
Akatistová sobota
06:30 csl. sv. lit. (HP 175); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 177); Hebr 9,1-7, zač. 320; Lk 10, 38-42, zač. 54

Nedeľa, 17. marec
Piata pôstna nedeľa. Prepodobný otec Alexej. Radový hlas 1.
08:00 csl. sv. lit. (HP 97,176); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96,178); Hebr 9,11-14, zač.321b; Mk 10,32 –45, zač.47
18:00 Pôstna večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho
19:00 Eucharistická poklona