Pondelok, 31. január

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Jak 2, 14-26, zač. 53; Mk 10, 46-52, zač. 48.

Utorok, 1. február

Predprazdenstvo Stretnutia Pána. Svätý mučeník Tryfón

06:30 sl. sv. lit. (PZ 337); 18:00 csl. sv. lit. (HP 351); Jak 3,1-10, zač. 54; Mk 11, 11-23, zač. 50.

Streda, 2. február

Stretnutie nášho Pána Ježiša Krista. Myrovanie. Požehnanie sviec

06:30 csl. sv. lit. (HP 352);16:30 sl.sv.lit. 18:00 sl.sv. lit. (PZ 338); Hebr  7, 7-17, zač.316; Lk 2, 22b-40, zač. 7.

Štvrtok, 3. február

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

06:30 sl. sv. lit. (PZ 340); 18:00 csl. sv. lit. (HP 354); Hebr 9, 11-14, zač. 321b; Lk 2, 25-38, zač. 8.

Piatok, 4. február

Prepodobný Izidor Peluzíjsky

06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 338);  1 Pt 1, 1-2.11-12.2,6-10, zač. 58; Mk 12, 1-12, zač. 53.

Sobota, 5. február

Svätá mučenica Agáta.

06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 338); 1 Sol 5, 14-23, zač. 273; Lk 17, 3-10, zač. 84.

Nedeľa, 6. február

36. nedeľa po Päťdesiatnici – o Zachejovi. Poprazdenstvo Stretnutia Pána. Prepodobný Bukol, Svätý hieromučeník Silván. Radový hlas 4.

08:00 csl. sv. lit. (HP 101,352); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100,338);  1 Tim 4,9-15, zač.285b; Lk 19, 1-10, zač.94.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 7. február

Prepodobní Partenios a Lukáš

06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  338); 1 Pt  2,21b-3,9 zač. 59; Mk 12, 13-17, zač. 54.

Utorok, 8. február

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat

06:30 sl. sv. lit. (PZ 338); 18:00 csl. sv. lit. (HP 352); 1 Pt 3, 10-22, zač. 60; Mk 12, 18-27, zač. 55.

Streda, 9. február

Zakončenie sviatku Stretnutia nášho Pána. Svätý mučeník Nikefor

06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 338); 1 Pt 4,1-11,  zač. 61; Mk 12, 28-37, zač.56.

Štvrtok, 10. február

Svätý mučeník Charalampes

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 1 Pt 4,12 -5,5, zač. 62; Mk 12, 38-44, zač. 57.

Piatok, 11. február

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 2 Pt  1,1-10,  zač. 64; Mk 13, 1-8, zač. 58.

Sobota, 12. február

Svätý Meletios, antiochijský arcibiskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 2 Tim  2, 11-19, zač. 293; Lk 18,2-8, zač. 88.

Nedeľa, 13. február

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Prepodobný Martinián. Radový hlas 5.

08:00 csl.sv.lit. (HP 102); 10:00 sl.sv.lit. (PZ 101); 2 Tim 3, 10-15, zač.296; Lk 18,10-14, zač. 89.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona