Pondelok, 30. august

Svätí otcovia Alexander, Ján a Pavol Nový, konštantinopolskí patriarchovia

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Gal 2, 11-16, zač. 202; Mk 5, 24-34, zač. 21.

Utorok, 31. august

Uloženie úctyhodného pásu presvätej Vládkyne a Bohorodičky

06:30 sl. sv. lit. (PZ 400); 18:00 csl. sv. lit. (HP 433); Hebr 9, 1-7, zač. 320; Lk 10, 38-42;11, 27-28, zač. 54.

Streda, 1. september

Začiatok indiktu, nového roka. Prepodobný Simeon Stĺpnik a jeho matka.

06:30 csl. sv. lit. (HP 247); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 232);1 Tim 2,1–7, zač. 282; Lk 4, 16-22a, zač. 13.

Štvrtok, 2. september

Svätý mučeník Mamant. Prepodobný Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Gal 3, 23-4,5, zač. 208; Mk 6, 30-45, zač. 25.

Piatok, 3. september

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Gal 4, 8-21, zač. 210; Mk 6, 45-53, zač. 26.

Sobota, 4. september

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115);1 Kor 4, 17-5,5, zač. 132; Mt 24, 1-13, zač. 97.

Nedeľa, 5. september

15. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš. Radový hlas 6.

08:00 csl. sv. lit. (HP 104); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103); 2 Kor 4, 6-15, zač. 176; Mt 22, 35-46, zač. 92.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 6. september

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách

06:30 csl. sv. lit. (HP  109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  108); Gal 4, 28-5,10 zač. 211; Mk 6, 54-7,8 zač. 27.

Utorok, 7. september

Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky

06:30 sl. sv. lit. (PZ 233); 18:00 csl. sv. lit. (HP 249); Gal 5, 11-21 zač. 212; Mk 7, 5-16, zač. 28.

Streda, 8. september

Narodenie presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

06:30 csl. sv. lit. (HP 250); 16:30 sl. sv. lit. (PZ 234); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 234); Flp 2,5-11, zač. 240; Lk 10, 38-42;11, 27-28, zač. 54.

Štvrtok, 9. september

Svätí spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna

06:30 sl. sv. lit. (PZ 234,236); 18:00 csl. sv. lit. (HP 252); Ef 1, 1-9a, zač. 216; Mk 7, 24-30, zač. 30.

Piatok, 10. september

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

06:30 csl. sv. lit. (HP 250); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 234); Ef 1, 7-17, zač. 217; Mk 8, 1-10, zač. 32.

Sobota, 11. september

Sobota pred Povýšením. Prepodobná Teodora Alexandrijská

06:30 csl. sv. lit. (HP 250); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 234); 1 Kor 10, 23-28, zač. 146; Mt 24, 34–44; zač. 101.

Nedeľa, 12. september

16. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa pred Povýšením. Radový hlas 7.

08:00 csl. sv. lit. (HP 105; 250); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104; 234); 2 Kor 6, 1-10 zač. 181; Mt 25, 14-30, zač. 105.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona