Pondelok, 30. apríl
Svätý apoštol Jakub
06:30 csl. sv. lit. (HP 218,371); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 203,355); Sk 10, 1-20, zač. 24; Jn 6,56-69, zač. 24

Utorok, 1. máj
Svätý prorok Jeremiáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 203); 18:00 csl. sv. lit. (HP 218); Sk 10,21-33, zač. 25; Jn 7, 1-13, zač. 25

Streda, 2. máj
Polovica Päťdesiatnice. Svätý Atanáz Veľký
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 14,6-18, zač.34; Jn 7, 14-30, zač. 26

Štvrtok, 3. máj
Odchod do večnosti prepodobného Teodóza
06:30 sl. sv. lit. (PZ 205); 18:00 csl. sv. lit. (HP 220); Sk 10,34-43, zač.26; Jn 8,12-20, zač. 29

Piatok, 4. máj
Svätá mučenica Pelágia
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 10,44-11,18, zač. 27; Jn 8, 21-30, zač. 30

Sobota, 5. máj
Svätá mučenica Irena
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 12,1-11, zač. 15; Jn 8, 31-42, zač. 31

Nedeľa, 6. máj
Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke. Radový hlas 4.
08:00 csl. sv. lit. (HP 220,221); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 205,206); Sk 11,19-30, zač.28; Jn 4,5-42, zač. 12
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 7. máj
Spomienka na znamenie úctyhodného kríža v Jeruzaleme
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 12, 12-17, zač. 30; Jn 8,42-51, zač. 32

Utorok, 8. máj
Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ
06:30 sl. sv. lit. (PZ 205,359); 18:00 csl. sv. lit. (HP 220,378); Sk 12,25-13,12, zač. 31; Jn 8, 51-59, zač. 33

Streda, 9. máj
Prenesenie pozostatkov sv. Mikuláša z Myry do Bari. Zakončenie polovice Päťdesiatnice
06:30 csl. sv. lit. (HP 220,380); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 205, 361); Sk 13,13-24, zač.32; Jn 6, 5-14, zač. 18

Štvrtok, 10. máj
Svätý apoštol Šimon Horlivec
06:30 sl. sv. lit. (PZ 206,362); 18:00 csl. sv. lit.(HP 221,381); Sk 14,20b-27, zač.35; Jn 9, 39-10,9, zač. 35

Piatok, 11. máj
Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 221,383); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 206,364); Sk 15,5-34, zač. 36; Jn 10, 17-28a, zač. 37

Sobota, 12. máj
Svätí otcovia Epifanios a Germanos
06:30 csl. sv. lit. (HP 221); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 206); Sk 15,35-41, zač. 37; Jn 10, 27-38, zač. 38

Nedeľa, 13. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom. Radový hlas 5.
08:00 csl. sv. lit. (HP 224); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 208); Sk 16,16-34, zač.38; Jn 9,1 – 38, zač. 34
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona