Pondelok, 30. január
Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
06:30 csl. sv. lit. (HP 349); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 335); Hebr 13, 7-16, zač. 334; Mt 5,14-19, zač. 11

Utorok, 31. január
Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 2 Pt 2,9-22, zač. 67; Mk 13, 14-23, zač. 60

Streda, 1. február
Predprazdenstvo Stretnutia Pána. Svätý mučeník Tryfón
06:30 csl. sv. lit. (HP 351); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 337); 2 Pt 3,1-18, zač.68; Mk 13,24-31, zač. 61

Štvrtok, 2. február
Stretnutie nášho Pána Ježiša Krista. Požehnanie sviec. Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 338);16:30 sl.(338); 18:00 csl. sv. lit. (HP 352);  Hebr 7,7-17, zač. 316; Lk 2,22b-40, zač. 7

Piatok, 3. február
Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna
06:30 csl. sv. lit. (HP 354); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 340); 2 Pt 1,1-10, zač.64; Mk 13,1-8, zač. 58

Sobota, 4. február
Prepodobný otec Izidor Peluzíjský
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 338); 2 Tim 2,1-9, zač. 293; Lk 18, 2-8a, zač. 88

Nedeľa, 5. február
Nedeľa o márnotratnom synovi. Radový hlas 1.
08:00 csl. sv. lit. (HP 97,352,161); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96,338,165); 1 Kor 6,12-20, zač.135; Lk 15,11-32, zač. 79
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 6. február
Prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 338); 1 Jn 12,18-29;3,1-10, zač. 71; Mk 11,1-11, zač. 49

Utorok, 7. február
Prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 338); 18:00 csl. sv. lit.(HP 352); 1 Jn 3,10b-20, zač. 72; Mk 14, 10-42, zač. 64

Streda, 8. február
Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 338); 1 Jn 3,21-24;4,1-6, zač.73; Mk 14, 43-72;15,1, zač. 65

Štvrtok, 9. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána
06:30 sl. sv. lit. (PZ 338); 18:00 csl. sv. lit.(HP 352); 1 Jn 4,20-24;5,1-21, zač.74; Mk 15, 1-15, zač. 66

Piatok, 10. február
Svätý mučeník Charalampés
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 2 Jn 1,1-13, zač. 75; Mk 15, 22.25.33-41, zač. 68

Sobota, 11. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota
06:30 csl. sv. lit. (HP 117); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16

Nedeľa, 12. február
Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde. Radový hlas 2.
08:00 csl. sv. lit. (HP 97,165); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 98,161);  1 Kor 8,8-9,2, zač. 140; Mt 25,31 – 46, zač. 106
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona