Pondelok, 3. september
Svätý hieromučeník Antim
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Gal 2, 11-16, zač. 202; Mk 5,24-34, zač. 21

Utorok, 4. september
Svätý hieromučeník Babylas
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Gal 2,21-3,7, zač. 204; Mk 6, 1-7, zač. 22

Streda, 5. september
Svätý prorok Zachariáš
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Gal 3,15-22, zač.207; Mk 6, 7-13, zač. 23

Štvrtok, 6. september
Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách
06:30 sl. sv. lit. (PZ 113); 18:00 csl. sv. lit. (HP 112); Gal 3,23-4,5, zač.208; Mk 6,30-45, zač. 25

Piatok, 7. september
Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky
06:30 csl. sv. lit. (HP 249); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 233); Gal 4,8-21, zač. 210; Mk 6, 45-33, zač. 26

Sobota, 8. september
Narodenie presvätej Bohorodičky. Myrovanie
08:00 csl. sv. lit. (HP 250); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 234); Flp 2,5-11, zač. 240; Lk 10, 38-42, zač. 54

Nedeľa, 9. september
Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa pred Povýšením. Radový hlas 6.
08:00 csl. sv. lit. (HP 104,252); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103,235); 2 Kor 4,6-15, zač.176; Mt 22,35-46, zač. 92
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 10. september
Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora
06:30 csl. sv. lit. (HP 250); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 234); Gal 2,11-16, zač. 202; Mk 5,24-34, zač. 21

Utorok, 11. september
Prepodobná matka Teodora Alexandrijská
06:30 sl. sv. lit. (PZ 234); 18:00 csl. sv. lit. (HP 250); Gal 5,11-21, zač. 212; Mk 7, 5-16, zač. 28

Streda, 12. september
Zakončenie sviatku Narodenia Bohorodičky
06:30 csl. sv. lit. (HP 250); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 234); Gal 6,2-10, zač.214; Mk 7, 14-24a, zač. 29

Štvrtok, 13. september
Predprazdenstvo Povýšenia Kríža
06:30 sl. sv. lit. (PZ 239); 18:00 csl. sv. lit. (HP 256); Ef ,1-9a, zač.216; Mk 7, 24-30, zač. 30

Piatok, 14. september
Povýšenie úctyhodného Kríža. Myrovanie
06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 16:30 sl.18:00 sl. sv. lit. (PZ 241); 1 Kor 1,18-24, zač. 125; Jn 19, 6-11a.13-20, zač. 60

Sobota, 15. september
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
08:00 csl. sv. lit. (HP 245); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 244); Flp 2,5-11, zač. 240; Jn 19, 25-27, zač. 61

Nedeľa, 16. september
Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa po Povýšení. Radový hlas 7.
08:00 csl. sv. lit. (HP 105,259); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104,242); 2 Kor 6,1-10, zač.181; Mt 25,14 – 30, zač. 105
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona